Ex-qurator axlar rollen som myndighetschef

- in Nyheter
@Tindra Englund

I efterdyningarna av KI-skandalen tvingades Harriet Wallberg lämnade sin post som universitetskansler. I stället axlar nu ex-quratorn Annika Pontén rollen som tillförordnad myndighetschef.

 

Hur känner du inför det nya uppdraget?
– Det är dubbelt eftersom omständigheterna kring att jag tillträder som tillförordnad myndighetschef kunde varit annorlunda. Men när jag nu väl sitter på den här positionen så känns det väldigt spännande.

Hur länge kommer du att inneha den här positionen?
– Enligt departementet blir det någonstans mellan fyra till sex månader. Jag skulle gissa att det med andra ord blir till strax efter nyår.

Vad innebär din tjänst?
– Jag är myndighetschef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Det vi sysslar med är dels att vi utvärderar kvalitén på de högre utbildningarna. Men vi har även ansvar för juridisk tillsyn och att se till att lagar och regler följs på lärosätena, samt ett statistikansvar för högskolesektorn. Förutom det så jobbar vi också med en mängd olika specifika uppdrag från regeringen kring olika högskolefrågor.

Vad tycker du att det ska bli mest spännande att jobba med?
– Eftersom jag varit chef för analysavdelningen fram tills nu tycker jag att det ska bli extra spännande att komma mer in i de andra delarna.

I Lund diskuteras just nu hur de få lärarledda timmarna som vissa utbildningar har eventuellt påverkar utbildningskvalitén. Hur såg det ut när du läste statsvetenskap? Är det en problematik du känner igen?
– De områdena har nog dragits med den problematiken ganska länge och det är något jag känner igen från min egen tid. Från UKÄs sida har vi även försökt att följa upp tidsanvändningen men det är svårt.

Ni arbetar även med jämställdhetsfrågor. Hur tänker du kring att det fortfarande är en betydligt högre andel män än kvinnor som är professorer?
– Jag tänker att man måste titta på de incitament och åtgärder man har och hur de fungerar. Idag går det väldigt långsamt åt rätt håll, men vi måste intensifiera de åtgärder som faktiskt fungerar.

Är det något särskilt du vill försöka åstadkomma under din tid som tillförordnad myndighetschef för UKÄ?
– Jag kommer inte att försöka göra något revolutionerande utan i stället fortsätta med det arbete som redan finns. Vi har många viktiga uppdrag på gång som vi ska försöka ro i hamn.

Under din tid i Lund var du bland annat qurator för Kalmar nation. Hur tror du att din tid som qurator påverkat den du är idag?
– Det har påverkat mig mycket. Inte minst tror jag att jag fick mitt första jobb tack vare det.  Vi var många med liknande akademisk erfarenhet som sökte men jag stack nog ut eftersom jag kunde visa att jag hade erfarenhet av att ta ansvar.  Det var även en möjlighet att prova på en ledarroll, något som jag sedan också sökt mig till i arbetslivet.

Vilket är ditt bästa minne från tiden i Lund?
– Hur ska man kunna svara på det? Jag har så mycket bra minnen, men jag skulle nog säga att det jag främst tycker är så fantastiskt med högre utbildning är den breda analytiska förmågan man får med sig därifrån. Men även nationslivet var viktigt för mig, det var en smältdegel för personer som utbildar sig inom allt möjligt. Där knöts många viktiga kontakter.