Professorn anmäler LU – nekades att ställa frågor vid disputation

- in Nyheter

Lunds universitet har anmälts till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) för att ha nekat en professor att ställa frågor under en disputation.
– Ordförande sa att jag inte fick fortsätta, säger professorn.

En doktorand och hans tidigare handledare har sedan 2021 varit i en plagiatfejd, där de båda menar att de har blivit plagierade av den andre. I slutet av september i år disputerade doktoranden, efter att processen dragit ut på tiden, något Lundagård tidigare skrivit om.

Den tidigare handledaren, en professor, satt med under disputationen, men fick inte ställa några frågor.

– Jag fick ordet och började formulera frågor, men sedan fick jag inte fråga eftersom doktoranden sade högt att han inte ville svara på mina frågor, säger professorn.

Doktoranden beskriver att han inte ville prata med professorn, men att det fanns möjlighet för honom att ställa frågor. 

”Efter tre timmar av frågor i försvaret [av avhandlingen, reds. anm], så ville han fortfarande ställa frågor och det fick han göra, men jag svarade att jag inte ville prata med honom”, skriver doktoranden i ett mejl.

Professorn menar däremot att han efter detta nekades att ställa frågor. 

– Jag frågade om jag ändå kunde ställa frågorna, doktoranden behöver ju inte svara om han inte vill. Ordförande sa då att jag inte fick fortsätta, säger han.

Nu har professorn valt att anmäla Lunds universitet till UKÄ, vars syfte är att granska och kvalitetssäkra högre utbildning och forskning. Professorn vill veta om ordföranden hade rätt att neka honom att ställa frågor under disputationen. Han menar, i anmälan till UKÄ, att faktumet att han nekades att ställa frågor ”undergräver kvalitetssäkring av forskarutbildning och forskning.”

UKÄ har tagit emot anmälan och bett Lunds universitet att yttra sig om den senast den 18 december.

Professorn tror att Lunds universitet kommer att hävda att det på grund av konflikten mellan de båda parterna fanns anledning att neka honom. Han vill dock poängtera att frågorna inte hade något med konflikten att göra. 

– Mina frågor på disputationen handlade bara om vetenskapliga resultat, säger han.

Lundagård har sökt Lunds universitet för en kommentar. De har meddelat att de arbetar med ärendet för att kunna ge svar till UKÄ inom den angivna tiden, 18 december.