Studierna får ta stryk för nollningen

- in Novisch, Nyheter

De flesta novischer som svarat på Lundagårds enkät uppger att de är mycket nöjda med sin nollning. Många tycker dock att aktiviteterna varit för anpassade för extroverta personer och för fokuserade på alkohol. Det som allra flest tar upp som problematiskt är att det var svårt att hinna med både nollningen och studierna.

Ännu en nollningsperiod är över. När Lundagård i september skickade ut en enkät till alla novischer vid Lunds universitet med frågor om hur de upplevde sin nollning fick den 504 svar. En majoritet av de som svarade uppgav att de var mycket nöjda med sin nollning.
– Jag är väldigt nöjd. Den kändes välplanerad med engagerade faddrar och många olika aktiviteter. Utan nollningen hade man bara gått på föreläsningar men nu lärde man verkligen känna sina kursare, säger Svante Rosenlind som börjat studera teknisk matematik vid LTH.

Alkohol och sociala krav
Enkätsvaren visar dock att många novischer upplevt att nollningen fokuserade för mycket på extroverta och på alkohol.  – Jag märkte att vissa mer introverta personer var med under nollningens första dagar, men sedan slutade delta i aktiviteterna. Och även om att dricka alkohol alltid var frivilligt och det alltid fanns nyktra faddrar utgjordes många aktiviteter av sittningar och pubrundor. I Facebook-eventen uppmanade även faddrarna att man skulle ”bring your own booze”, det tyckte jag var onödigt, säger Kim, som börjat läsa vid Medicinska fakulteten.

Nollning hindrar pluggandet
Det flest nämnt som problematiskt är dock att det var svårt att hinna med både nollningen och studierna. Även detta känner Kim igen sig i.
– Det är kul med sociala aktiviteter för att lära känna folk på sin utbildning, men plugget och nollningen går inte ihop. Vid ett tillfälle hade vi en övernattning med nollningsgruppen och sedan en dugga dagen efter, det kändes inte så välplanerat.

Även Marianne Fuglsang Jordt, som börjat läsa arabiska vid Humanistiska och teologiska fakulteten, upplevde att det var svårt att hinna med studierna.
– Jag var tvungen att försöka räkna ut om jag kunde delta i en nollningsaktivitet utan att missa allt för mycket i min utbildning. På vissa aktiviteter var det bara två personer som dök upp eftersom alla andra kände att de var tvungna att plugga istället, säger hon.

Kunde inpsireras av Danmark
Marianne Fuglsang Jordt har dock ett förslag på hur man skulle kunna lösa problemet.
– Jag är från Danmark och där har vi alltid nollningsperioden på sommaren innan utbildningen börjar. Jag tycker att Lunds universitet kunde låta sig inspireras av det systemet, säger hon.

Satsar på studiegrupper
Av de som svarat på enkäten är det flest novischer från LTH som upplevt att det är svårt att hinna med studier och nollning samtidigt.
– Vi försöker ha många nischade aktiviteter som kan passa alla, och vi har studiekvällar och studiegrupper där erfarna studenter kan hjälpa nollorna att hinna med plugget. Snarare än att ta bort nollningsaktiviteter för att göra plats för plugget lägger vi in mer nollningstid som är tänkt att novischerna ska plugga på, säger Nicolás Salas, Nollegeneralen på Teknologkåren vid LTH.

 ”Allt är frivilligt”
Medicinska fakulteten är den fakultet där flest novischer uppgett att de upplevt ett för stort fokus på alkohol. Medicinska Föreningens (MF) ordförande, Madeleine Lehander, menar att de är medvetna om och försöker förebygga de problem som kan uppstå.
– Allt är frivilligt, både att delta i aktiviteterna och att dricka alkohol. Det finns alltid nyktra faddrar på plats och vi har även lugnare aktiviteter som filmkvällar som inte involverar alkohol, säger Madeleine Lehander.

Nyckel: Planering och erfarenhet
Överlag är de som svarat på enkäten mycket nöjda med sin nollning. Av de som svarat på enkäten är LTH de som har högst andel som är mycket nöjda. Nicolàs Salas tror att det kan bero på en kombination av erfarenhet och tydlig planering.
– Jag har fem års erfarenhet av nollningsarbete och har jobbat på årets nollning sedan november förra året. Allt har varit noga planerat så när det uppstått problem har vi kunnat fokusera helt på att lösa dem, säger Nicolás Salas.

Möjligt med sommarnollning
Förslaget att som i Danmark nollas innan utbildningsstart har inte tagits upp hos vare sig MF eller TLTH.
– Det är inget som har diskuterats under mitt år i Medicinska Föreningen, men det skulle kunna vara en idé att se över, säger ordförande Madeleine Lehander.

– Det skulle innebära en omorganisation av hela nollningsverksamheten. Det finns många och långa nollningstraditioner på LTH. Därmed är det inte sagt att det skulle vara helt omöjligt, säger Nicolás Salas.