Lundaforskare kammar hem Tobias Priset 2016

- in Nyheter

Kungliga vetenskapsakademien har beslutat att tilldela David Bryder, forskare och lektor vid Lunds Universitet, priset för hans forskning om blodstamceller. Forskningens resultat kan komma att visa hur stamceller kan upprätthålla sin funktion under en hel livstid.

Blodstamceller försörjer kroppen med miljarder blodkroppar varje dag och uppstår en störning i produktionen, som leukemi, kan det ibland vara nödvändigt att genom en stamscellstranplantation ersätta patientens benmärg med friska donerade blodceller från en frisk individ.

Motiveringen från priskommitén lyder:

“För hans banbrytande forskningsinsatser avseende blodcellsnybildning, faktorer som reglerar blodstamcellers mognadsprocess, och blodstamcellers åldrande, vilka har stor betydelse för resultaten vid stamcellstransplantationen”.

David Bryders innovativa forskningsprogram bygger på ett nytt sätt att “streck-kod-märka” celler för att på så sätt spåra blodcellsnybildning och kartlägga hur stamceller mognar och vilka faktorer som styr bildningen av olika celler, egenskaper hos blodstamcellers åldrande och i sin forskning vill han ta reda på om det går att återställa förändringen av stamceller i samband med att de åldras. Tillsammans med sina kollegor har han visat att mutationer i stamcellers mitokontrie-DNA inte driver stamcellers åldrande.

– David Bryders forskning bedöms ha stor betydelse för förståelsen av hur enskilda stamceller utvecklas och bibehålls, en kunskap som sannolikt kommer bidra till att förbättra metoderna för stamcelsstransplantationer, säger Klas Kärre, sakkunnig och medlem i priskommittén.

Resultaten från forskningen är viktig vägledning till hur stamceller kan upprätthålla sin funktion under en livstid. Förhoppningsvis kan det leda till fortsatt forskning i relationen mellan mikondriefunktion och sjukdomar.

Prissumman är 10,1 miljoner kronor fördelat på forskningsanslag under fem år, samt ett personligt pris om 100 000 kronor.

Fakta:

  • Tobias Priset delas ut av Tobias Stiftelsen, grundad 1991 i syfte att stödja forskningen om behandlandet av sjukdomar genom benmärgstransplantation . Stiftelsen, som delat ut över 100 miljoner till olika forskningsprojekt, är uppskallad efter Tobias Storch som 1991 dog i en svår blodsjukdom. Familjen startade då det svenska registret för blodstamceller, Tobiasregistret, har i dagsläget 67 211 registrerade användare.
  • David Bryder är forskargruppchef och universitetslektor på avdelningen för molekylär hematologi vid Lunds Universitet. Han doktorerade vid Lunds universitet 2003 och genomförde sin postdoktorala tjänst vid Stanford University, USA.

 

About the author

Axel Rydén har varit medarbetare på Lundagård sedan våren 2016. Axel är reporter på tidningen och skriver såväl nyheter som kultur.