Debatt: Flexibelt arbetsliv viktigt för unga

- in Debatt
@Lundagård

I en debattartikel uppmanar Jusek alla studenter att fundera igenom hur de vill ha sitt framtida arbetsliv.

Grattis till alla ni som har kommit in på den utbildning ni har valt. Nu väntar en spännande tid där ni förhoppningsvis lär er mycket, inte minst om hur arbetsmarknaden fungerar. För de med en akademisk examen ser arbetsmarknaden för närvarande bra ut. Många får sina drömjobb tidigt. Men lyckan över att få ett bra jobb gör att risken finns att man går med på anställningsvillkor som inte håller i längden.  Jusek har därför några konkreta råd till er inför arbetslivet.

För stora delar av Juseks medlemsgrupper, jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare har arbetsmarknaden var god under många år. I vår senaste arbetsmarknadsundersökning uppger hela 87 procent av de nyexaminerade juristerna att de arbetade eller drev eget företag våren 2015.  Många av de jurister som fått jobb, 38 procent, fick det första  kvalificerade arbetet redan innan studierna avslutades. En tredjedel fick jobbet inom en till tre månader efter examen. Även andra grupper har en god arbetsmarknad. Av systemvetarna hade till exempel tre fjärdedelar ett kvalificerat jobb inom sex månader efter examen och 28 procent fick jobbet redan under studietiden.

Konkurrensen om de unga talangerna är stor och chansen finns att få bra anställningsvillkor. Det är naturligtvis viktigt att försöka få så bra lön och övriga villkor som möjligt. Men i en ny undersökning från Jusek framgår det att en stor majoritet av de nyexaminerade akademikerna anser att möjligheten att jobba flexibilitet, det vill säga på andra tider än ordinarie kontorstid eller på andra platser än kontoret, är viktigt. Nära åtta av tio nyexaminerade svarar att det är mycket viktigt eller viktigt att ha möjlighet att arbeta flexibelt. Endast tre procent tycker att det inte alls är viktigt.

Jusek anser därför att fler borde få möjlighet att påverka  var och när man arbetar. För de arbetsgivare som vill vara attraktiva och som inte har särskilda behov av schemaläggning borde det vara självklart att erbjuda detta.

Men för att friheten, att jobba när och på platser man själv väljer, ska fungera under lång tid krävs vissa saker. Det är inte medarbetaren själv som ska sätta gränser för hur mycket man ska arbetar. Fri tid är inte detsamma som att ständigt vara i tjänst. Och att aldrig få den avkoppling vi alla så väl behöver kan i förlängningen leda till ohälsa. Det är inte heller säkert att det flexibla arbetslivet passar alla.

Vi uppmanar nu alla studenter att fundera igenom hur du vill ha ditt framtida arbetsliv. Du som är ny student bör redan nu fundera hur du vill ha ditt framtida arbetsliv. Vill du jobba med fasta tider eller lockas du av att jobba oregelbundet. Det kan påverka vilka val av studier du gör.

Du som går sista året av din utbildning finns dessutom flera faktorer att fundera över.  Lön, villkor och arbetstider är naturligtvis viktigt. Men också vilka former av arbete som passar dig. När du söker jobb undersök då vilka kraven är på tillgänglighet, att det finns en medvetenhet och dialog kring arbetstider.

Om fler arbetsgivare hantera det flexibla arbetslivet klokt finns allt att vinna. Individen kan få ett arbetsliv som passar hen. Arbetsgivarna får nöjdare medarbetare.

 /Sofia Larsen, ordförande i Jusek

Hannes Guggenheimer, ordförande i Juseks studerandesektion

 Sofia Larsen, pressbild.
Sofia Larsen, pressbild.
Hannes Guggenheimer. Foto: privat.
Hannes Guggenheimer. Foto: privat.