Påvebesök stör studieron

Påven Franciskus är på besök I Lund. En stund av helighet för vissa, ett studiemiljöbeskymmer för andra.

Att den katolska kyrkans ledare, Franciskus, har valt ut Lund för en påhälsning har haft vissa konsekvenser för stadsbilden. 

Dels har påvens besök resulterat i att det kryllar av poliser i staden. Och dels har det medfört konsekvenser för Lunds infrastruktur – området kring Domkyrkan och Kungshuset har spärrats av för fotgängare, och större delen av centrum för bilister.

Per Tobiasson från Småland är en av många poliser som kallats in från andra delar av landet i syfte att hålla nyfikna lundabor på rätt sida av avspärrningarna. Han säger att lundenserna har tagit infrastruktursförändringarna med ro.

– Det har varit känt sedan länge att påven kommer hit. Han är ju inte här så ofta, säger Per Tobiasson. 

Med avspärrningarna som sträcker sig från Domkyrkan till Paradiset är det emellertid en utmaning att manövrera sig på universitetsområdet. Hanna Guldbrand, Europaprogramstudent, har nästan gett upp hoppet om att ta sig fram till Universitetsbiblioteket.

– Det är nästan omöjligt att ta sig fram, jag vet inte vilken väg jag ska gå. Jag är minst tjugo minuter försenad.

Har du fått någon hjälp av poliserna?

– Ja, de har varit hjälpsamma, men jag har ändå inte lyckats ta mig fram. Just nu vet jag inte om jag kommer lyckas, säger Hanna Guldbrand.