På jakt efter världens äldsta is

- in Forskning, Nyheter
@Tindra Englund

Kvartärgeologen Raimund Muscheler vid naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet, har en nyckelroll i jakten på världens äldsta is.  Genom analyser av den urgamla isen hoppas forskarna kunna förbättra framtida klimatprognoser. 

Projektet Beyond Epica –oldest ice är ett samarbete mellan 14 europeiska institutioner och lärosäten. Kvartärgeologen Raimund Muscheler vid naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet, har en nyckelroll i jakten på världens äldsta is. Den äldsta is som har analyserats är runt 800 000 år gammal, nu är målet att hitta is som är nästan dubbelt så gammal.
– Min grupp ansvarar för att åldersbestämma isen genom att analysera radionuklider. Vi ska undersöka isprover som tagits upp från Antarktis berggrund på ungefär tre kilometers djup, berättar han.

Forskarna räknar med att analyserna ska avslöja hur klimatet var, och vilka processer som bestämde klimatet, för över en miljon år sedan, exempelvis förekomsten av växthusgaser. Med hjälp av den kunskapen om dåtidens klimat hoppas forskarna kunna göra bättre prognoser om framtidens klimat och förutsäga klimatförändringar.
– Förhoppningsvis kommer en bättre förståelse av klimatsystemet att leda till lämpliga åtgärder för att undvika stora klimatförändringar, säger Raimund Muscheler.

EU bidrar med 2,2 miljoner euro till finansieringen av projektet, som samordnas av Alfred Wegener Institut i Tyskland.

About the author

Tindra Englund var webbredaktör för lundagard.se och lundagard.net 2016-2017. Hon var tidigare medarbetare på Lundagård sedan hösten 2014 och har varit såväl nyhetsreporter som kulturskribent och krönikör.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like