DEBATT: Öresundsregionens framtid äventyrad

- in Debatt
@Lundagård

Situationen i Öresundsregionen är allvarlig. Gränskontrollerna, som förlängts i ytterligare tre månader, hotar att rasera ett föredömligt samarbete.

Nu är det hög tid för studenterna att sälla sig till skaran som begär tillbaka tillgången till den fria rörligheten i regionen.

Att tillskriva Öresundsbron hela utvecklingen av vår regions samhörighet är kanske att ta i. Redan innan bron byggdes fanns starka band över sundet som präglats av en lång och intressant historia, men när den invigdes i juli 2000 inleddes definitivt en ny era.

För första gången någonsin gav man på allvar människor på båda sidor möjlighet att integreras såväl socialt som professionellt.

Följderna är tydliga och idag kan våra 155 000 studenter ta del av ett dynamiskt samarbete över nationsgränserna.

Varje dag pendlar 15 000 personer över bron för arbete, socialt utbyte och inte minst studier. Öresundsregionen präglas inte bara av en god arbetsmarknad och ett innovativt klimat, men också av utbildningar i världsklass.

CBS, Köpenhamns universitet och Lunds universitet bildar frontlinje i en grupp som också innehåller ett antal högklassiga högskolor.

I den oroväckande utveckling som Europa har upplevt de senaste åren, där högerextrema och nationalistiska strömningar fått allt mer uppmärksamhet, har vi möjligheten att vara ett undantag och en förebild. Vi har i de unga akademiker, som utbildar sig i regionen möjlighet att skapa en generation, som leder utvecklingen när det gäller internationella regionsamarbeten.

Sydsvenska Handelskammaren publicerade nyligen siffror som konstaterade att gränskontrollerna kostar samhället 1,5 miljarder om året, frågan är dock om det inte kostar oss mer än så.

Kostnaden för Öresundsbor som begränsas och förhindras att söka internationella relationer är i mina ögon oöverskådliga och en aspekt som borde tas i beaktande.

Nyligen stämde ett antal pendlare staten på 25 miljoner för vad de utsatts för sedan kontrollerna inleddes, den siffran borde vara betydligt högre och också omfatta övergreppet på den frihet som garanteras i den Nordiska passunionen.

Om tre månader ska man än en gång ta ett beslut i frågan och jag vill redan nu passa på att skicka en uppmaning från många av Öresundsregionens studenter; lägg ner gränskontrollerna, öppna upp vår region och ge oss vårt internationella framtidshopp tillbaka!

debattartikel_frimarke
Erik Månsson. Foto: Privat

Erik Månsson,
Öresundsk ekonomi- och
historiestudent vid Lunds universitet