Olika perspektiv på våld mot kvinnor

- in Nyheter
@Lundagård

Fredagen den 25:e november infaller FN:s Internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. Det vill flera föreningar i Lund och Malmö uppmärksamma och anordnar därför under dagen föreläsningar och en ljusmanifestation. 

Våld mot kvinnor är ett globalt problem och klassas av Världshälsoorganisationen (WHO) som ett av världens största hälsohot mot kvinnor. Fokus läggs i år på sexköp och människohandel eftersom detta sexuella våld särskilt drabbar kvinnor.

Människohandel för sexuella ändamål drabbar miljoner kvinnor varje år och drivkraften till detta utnyttjande är efterfrågan av sexuella tjänster. Därför anser föreningarna att det är viktigt att belysa vilka förödande konsekvenser sexköp har både för individer och för samhället, samt att diskutera hur denna efterfrågan kan motverkas.

– Vi har en bred uppsättning av föreläsare som alla angriper olika aspekter av problemet med människohandel och sexköp. Jag ser fram emot att höra om deras olika synvinklar och erfarenheter inom området, säger Paulina Bolton som är engagerad inom Noomi, Hela Människan Malmö.

Arrangemanget inleds med flera föreläsningar. Bland annat föreläser kriminalinspektören Simon Häggström om gruppen sexköpare, samt Odile Poulsen som är författare och psykoterapeut om prostitution i Danmark. Även Maria Ahlin från organisationen Freethem föreläser, på temat unga och nätporr. Efter föreläsningarna inbjuds alla som vill att delta i en ljusmanifestation med tal och körsång.


Var: Föreläsningar på LUX, Helgonavägen 3, Lund. Ljusmanifestation på Stortorget Lund.
När: Kl. 15.00-19.00 föreläsningar. Kl 19.30-20.00 ljusmanifestation.

Bakom arrangemanget står: Freethem, Hjälp Tiggare i Lund, Kvinna till Kvinna, Kvinnojouren i Lund, Noomi, Nya unga liv, Soroptimisterna, Studiefrämjandet Mellersta Skåne, Tillsammans för Lund, Tjejjouren i Lund samt Zonta i Lund.