FN:s fruktade Kompass gästade Studentafton

- in Nyheter, Studentliv

En fullsatt Studentafton välkomnade Anders Kompass på Lunds Stadshall tisdagen den sjunde februari.

Anders Kompass är mest känd för att ha gjort sitt jobb. Han var tidigare chef för fältavdelningen vid FN:s kontor för mänskliga rättigheter i Geneve. Sommaren 2015 läser han en rapport som handlar om att barn blivit sexuellt utnyttjade i utbyte mot mat och vatten av franska FN-soldater. Anders Kompass vidarebefordrade rapporten till Frankrikes ambassadör.

Anklagades för tjänstefel
Resultatet blev gott, soldaterna blev hemskickade men för Anders Kompass själv blir påföljderna förödande. Han blev avstängd från sitt jobb och beordrades att inte tala om händelsen. Man anklagade honom för tjänstefel eftersom han skickat rapporten till någon utanför FN. Men den utredning som tillsattes för att undersöka om Anders Kompass begått tjänstefel, rentvådde honom och bekräftade att han hade agerat på ett korrekt vis. Kort därpå sa Anders Kompass upp sig och sedan dess har han pratat öppet om sina erfarenheter som FN-tjänsteman och kanske allra mest om den sista turbulenta tiden inom organisationen.

Det var en gång…
Studentafton började med ett anförande av Anders Kompass där han pratade kort om sin tid i El Salvador där han för 25 år sedan arbetade i fält åt FN. Därefter påbörjades samtalet som leddes av Utrikespolitiska Förbundets ordförande Rosaline Marbinah. Samtalet handlade till stor del om det Anders Kompass gjort under sitt sista år på FN.

Något förbryllande var att Studentafton denna kväll sponsrades av FN:s barnfond UNICEF som sålde fika och hade sin banderoll synligt på scen. När samtalet var över kom två representanter för UNICEF med blombuketter och tackade Anders Kompass för att han genom sitt agerande sommaren 2015, stod upp för världens alla barn.

Visselblåsaren
Rent generellt drar sig Anders Kompass för att kalla sig själv för visselblåsare. En visselblåsare offentliggör material, det han gjorde var annorlunda. Enligt honom gjorde han bara det som förväntades av honom, nämligen att ta i tu med problemet. Vilket i detta fall var att rapportera till den franska ambassadören. Men han behandlades som en visselblåsare och blev utfryst inom organisationen.

Trots Anders Kompass kritik mot FN, verkar han ändå hoppas på att organisationen han vigt större delen av sitt arbetsliv åt, ska kunna förändras med rätt ledarskap. Från och med årsskiftet fick FN efter tio år med Ban Ki-moon en ny generalsekreterare.
– Jag har stor respekt för António Guterres men jag är rädd att han lovar för mycket.

Idag arbetar Anders Kompass för Utrikesdepartementet som Latinamerikaexpert. Och det är tydligt att trots allt som hänt, har hans passion för mänskliga rättigheter inte slocknat. Hans ögon lös upp när kvällens sista publikfråga handlade om Anders Kompass syn på fredsavtalet i Colombia. Kanske var det skönt att vända blad och inte längre prata om sin förra arbetsplats och istället prata om det han brinner för på riktigt.

 

Efter samtalet fick Lundagård en exklusiv intervju med Anders Kompass.

Anders Kompass. Foto: Ulrike Donnerhack.

Hur kommer det sig att FN fortsätter att brottas med sexuella övergrepp, det som internt brukar benämnas Sexual Exploitation and Abuse (SEA) inom FN:s fredsbevarande styrkor?
– FN har under många år förlitat sig på att länder i Syd ska bidra med soldater. Men att endast skylla på att soldaterna inte är bäst tränade eller att de har en annan syn på kvinnor och barn är inte hela sanningen. Straffrihet och frånvaron av ansvarsutkrävande gör det möjligt för detta att fortsätta. Man måste sätta större press och låta soldater som utför SEA bli dömda i sitt hemland och inte bara bli hemskickade utan konsekvenser.

Anders Kompass tillägger att denna fråga måste tas på allvar. Han anser att ett barn i Haiti, Centralafrikanska republiken eller Darfour måste bedömas lika mycket värt som ett barn i väst och att de som förgriper sig på dem måste ställas inför rätta. För en tjänsteman som vill påtala fel eller brister i systemet finns det enligt Anders Kompass endast två alternativ – vara tysta eller läcka information. Arbetsvillkoren är en faktor som kan bidra till varför vissa väljer att vara tysta. När många på FN inte har fasta tjänster och rädda för att bli avskedade skapar detta en grogrund för en tystnadens kultur.

Har FN förlorat sin roll i internationella relationer?
– Den utdragna och blodiga konflikten i Syrien är kanske det mest dramatiska exemplet på FN:s svaghet och på blockeringarna i FN:s säkerhetsråd. Framför allt bland de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet. Det har naturligtvis skadat tilltron till FN.

Anders Kompass är orolig om FN kommer att se sin hundraårsdag.
– Frågan är vad som måste göras för att citera Dag Hammarskjöld FN blir ”en levande, växande och experimentell institution”. Vi behöver ett fungerande och folkligt förankrat FN som står i samklang med vår tid.