Tentakrångel löstes med häftapparat

- in Nyheter

Det var under onsdagen som Lundagård fick höra att det krånglade vid tillbakalämningen av hemtentamen i delkurs två på grundkursen i konsthistoria.


Efter 26 arbetsdagar hade studenterna fortfarande inte fått tillbaka tentamen – trots att de har rätt att få resultaten redan efter 15 arbetsdagar. Händelsen har skapat stor irritation och frustration bland studenterna. En student som har valt att vara anonym anser att situationen har varit problematisk.
– Det blir väldigt svårt eftersom lärandeprocessen blir påverkad. Det blir svårt för mig att lära mig när jag inte får tillbaka feedback från den gamla tentan, säger studenten.

Hen tycker också att det känns tråkigt, irriterande och icke välfungerande.

Lundagård kontaktade Amanda Bjernestedt, ordförande för Humanistiska och teologiska kåren, för en kommentar.
– Det är helt fel helt enkelt. Det är en rättighet att få tentamen rättad efter en viss tid, 15 arbetsdagar efter att tentan är skriven.

Hon framhåller dock att det händer då och då att tentor lämnas tillbaka försent.
– Det är ingen trend eller så men det är allvarligt att det händer oavsett, säger Amanda Bjernestedt.

Kursansvarig Joacim Sprung skriver i ett mail att han har haft väldigt mycket att göra, bland annat för att några av hans medarbetare var sjukskrivna under perioden. Detta medförde enligt Sprung extrauppgifter i form av att förbereda fler föreläsningar än normalt, och mer administrativt arbete. Han skriver också att han utöver tentorna i konsthistoria hade 28 stycken master-hemtentor att rätta.

Men han beklagar att det har blivit som det har blivit.
– Jag kavlade verkligen upp mina ärmar och gjorde så gott jag förmådde utifrån förutsättningarna. Jag beklagar verkligen att det inte räckte hela vägen. Att göra studenter besvikna, frustrerade och oroade är inget som jag önskar, säger Joacim Sprung.

Dagen efter att Lundagård sökte den kursansvarige meddelades att hälften av klassen hade fått tillbaka tentorna och att den andra hälften skulle få det snarast möjligt. Förklaringen: Joacim Sprung hade inte haft tid att häfta ihop papperna. Allt löstes således galant med hjälp av en häftapparat.