Efter ett rekordstort antal ansökningar har valberedningen för Lundakarnevalen nu lagt fram sitt förslag på vilka som ska ingå i Karnevalskommittén för Lundakarnevalen 2018.

Totalt inkom det 152 nomineringar och 61 kandideringar till de elva posterna. Av dessa valde valberedningen att kalla in 40 stycken på intervju.
– Ingen av de sökande har sökt en specifik post utan man har sökt till Karnevalskomittén och sedan fått rangordna posterna efter vilka man är mest intresserad av, säger Therese Whass, ordförande för valberedningen.

Gediget arbete bakom
Hon är mycket nöjd med de kandidater man kommit fram till och menar att valberedningen gjort ett gediget arbete med att försöka sätta ihop bästa tänkbara team.
– Vi har lagt ned sammanlagt 646 timmar på intervjuer och förberedande arbete, säger Therese Whass.

I intervjuerna har valberedningen lagt stor vikt organisationsmångfald och jämställdhet.
– Det är viktigt att det inte blir elva samhällsvetare eller elva stycken från Lunds nation i kommittén utan att vi får en bra blandning, säger Therese Whass.

Den viktigaste frågan
Valberedningen har även gjort en gedigen referenskoll och inte bara pratat med de referenser de sökande själva angett utan också försökt hitta mer inofficiella referenser att ta hänsyn till.
– Men, den viktigaste frågan under intervjun var ändå om de hade tillhört Gryffindor eller Slytherin, säger Therese Whass, ordförande för valberedningen.

De som nominerats till posterna är:
Biljett- och sponschef: Carl Johansson
Ekonomichef: Jacob Karlsson
Festmästare: Sofia Brandt
Kommunikationschef: Sara Ramberg
Musik- och programchef: Patrik Norrman
Nöjeschef: Sofia Jörnlid
Områdeschef: Kevin Bengtsson
Produktchef: Maja Cronert
Säkerhetschef: Freja Davidsson Bremborg
Tågchef: Ludvig Bodelsson
Vierichef: Ellen Olsson

Valet av kandidater sker den sjunde februari
Vilka som till slut kommer att utgöra Karnevalskommittén avgörs först på detta möte, då eventuella motkandidater också får möjlighet att presentera sig innan val förrättas. Mötet är öppet vilket innebär att alla intresserade är varmt välkomna att komma att lyssna.

______________________________________________________________________________________________________

Karnevalskommittén

  • Lundakarnevalens högsta verkställande organ. Det vill säga den grupp studenter som driver det centrala arbetet och administrationen kring hela Lundakarnevalen.
  • Skapar hela organisationen kring Lundakarnevalen.
  • Kommittéledamöterna har delat ansvar för att Lundakarnevalen ska bli verklighet.