Större studieskulder i Uppsala än i Skåne

- in Nyheter
@Tindra Englund

Tillhör du en av dem som fått ett återbetalningskrav? Den här tiden på året får cirka 1,5 miljoner personer besked om sina studieskulder. Totalt är låntagarna skyldiga svenska staten 212 miljarder kronor.

De högsta skulderna har personer som bor i Uppsala län, tvåa är Stockholms län och på tredje plats kommer Skåne län. Lägst skuldnivå har låntagarna i Västernorrland, Jönköping och Dalarna.
– Skulderna har ökat i de flesta länen under det gångna året. Generellt sett är det storstadslänen som har de högsta skulderna. Det är också i dessa områden befolkningens utbildningsnivå är högst, säger Klas Elfving, pressekreterare vid CSN.

Den genomsnittliga skulden för samtliga låntagare som bor i Sverige är cirka 136 400 kronor vid ingången till 2017.
– Skuldsättningen ökar. Det beror främst på de höjningar som gjorts av studiemedlens lånedel på senare tid. Vi bedömer att ökningen kommer att hålla i sig de kommande åren, säger Klas Elfving.

Rekordlåg ränta
Räntan på studielånen är för närvarande rekordlåg, 0,34 procent. Det innebär att fler låntagare kan amortera av mer.
– Många med äldre studielån märker nu att studielånen minskar relativt fort. Det beror på att den rekordlåga räntan gör att en relativt stor andel av årsbeloppen går till att betala skulden, säger Klas Elfving.

Genomsnittliga studieskulder per person och län den 1 januari 2017 (samtliga typer av studielån).

  Län                                                                    Genomsnitt

1                         Uppsala län                                                             152 023

2                         Stockholms län                                                        151 881

3                         Skåne län                                                                 140 467

4                         Västra Götalands län                                               137 625

5                         Västerbottens län                                                     133 913

6                         Östergötlands län                                                     132 874

7                         Gotlands län                                                             127 046

8                         Hallands län                                                             125 319

9                         Kronobergs län                                                        122 744

10                       Örebro län                                                                122 666

11                       Värmlands län                                                          121 799

12                       Norrbottens län                                                        121 210

13                       Västmanlands län                                                    121 134

14                       Jämtlands län                                                           119 038

15                       Södermanlands län                                                  118 926

16                       Kalmar län                                                                117 217

17                       Blekinge län                                                              116 597

18                       Gävleborgs län                                                         116 427

19                       Dalarnas län                                                             115 808

20                       Jönköpings län                                                         115 017

21                       Västernorrlands län                                                  114 923

 

Genomsnittliga studieskulder per person den 1 januari 2017:

Sverige:  136 382

Icke folkbokförda i Sverige: 197 909

Alla låntagare: 139 448

 

Källa: CSN

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.