Ex-jihadist: Islam måste uppdateras

- in Nyheter

Manwar Ali är den före detta jihadisten som numera arbetar mot radikalisering bland brittiska muslimer. I går besökte han Lund för att delta i ett seminarium hos den nystartade föreningen Introspekt. Lundagård har fått en pratstund med den brittisk-bangladeshiske imamen.

Manwar Ali föddes i Bangladesh men lever sedan länge i Storbritannien. För Ali, som då var tolv år, blev 1970-talets krig mellan Bangladesh och Pakistan ett personligt trauma. När han kom till England ville han förändra världen, minska lidandet, och vände sig till militant islam. Ali stred som gerillasoldat i Afghanistan, Kashmir och Burma och arbetade med att samordna och finansiera jihadistisk verksamhet i hela världen.

Manwar Ali är grundare till organisationen JIMAS, som från början främjade våld och extremism men i dag fungerar som plattform för Manwar Alis arbete mot radikal islam. Manwar Ali är verksam som föreläsare, håller kurser om islam och försöker påverka unga muslimer som funderar på att ansluta sig till exempelvis IS. Han har tidigare hållit ett TED-talk under rubriken ”Inside the Mind of a Former Radical Jihadist”.

– Vi på JIMAS försöker bekämpa extremismen på ett religiöst plan. Allt IS gör, gör de med hänvisning till Koranen och andra heliga texter. Vi vill visa att det finns ett annat sätt att tolka de här verserna. Viktiga muslimska tänkare har resonerat väldigt olika och vi vill plantera ett sunt mått av tvivel. Det finns väldigt mycket som är omstritt eller osäkert. För personerna vi arbetar med är det största problemet ofta att de inte vet vad som ger deras liv mening, säger Manwar Ali.

Foto: Siqi Zhao.

På torsdagskvällen höll han ett välbesökt seminarium på LTH om rädsla och vad den gör med vår mänsklighet. Seminariet anordnades av Introspekt, en förening som nyligen bildats av tre teknologstudenter med målet att motverka ett allt hårdare samhällsklimat genom samtal och reflektion.

”Islam är absolut inte politik”
Manwar Ali menar att förhållandet mellan islam och politik är den viktigaste frågan för den som vill stoppa politiskt våld i islams namn. Att som islamister använda en social, ekonomisk eller politisk teori, och kombinera denna med islam för att åstadkomma en viss förändring, menar han är djupt problematiskt.

– De blandar samman budskapet från profeten Muhammed, frid vare med honom, med sina egna ambitioner. Det finns egentligen ingen politisk teori i Koranen. Muhammed fick följare för att människor trodde att han var en profet utsänd av Gud. Han har inget budskap om hur man ska organisera en regering eller ekonomin. De flesta muslimer menar att de har en plikt att etablera en islamisk stat med sharialag, men jag håller inte med. Vad sharia egentligen innebär är dessutom minst sagt omdebatterat, säger Manwar Ali.

För honom är jihad en inre, andlig kamp.

Tror du att du kommer att få med dig merparten av muslimerna på din fredliga version av jihad?
–  Nej, för att vara helt krass tror jag inte det, säger Manwar Ali.

Många islamister – inte minst IS, är djupt inspirerade av det tidiga islam och medeltidens muslimska rike, kalifatet. Efter Muhammeds död spreds tron som en löpeld över världen. Ofta genom erövringar och imperialism. Men tron måste uppdateras för vår tid, menar Manwar Ali.

– Medeltiden var våldsam. Man krigade, tog slavar, halshögg varandra. Så var det även i Europa och på andra platser. Det betyder absolut inte att vi ska göra så i dag. Jag menar att islams regelsystem måste anpassas till utvecklingen, men med hänsyn till islams mål och värden, säger Manwar Ali.

Enligt honom är militära aktioner mot grupper som IS nödvändiga, även om han hade föredragit om man hade kunnat lösa problemen utan våld. Och man får inte glömma bort att ta den intellektuella striden.

– Muslimska tänkare som kan anpassa islam till vår tid behöver stöd. Det tror jag är en bättre idé än till exempel imamutbildning i statlig regi. Islamismen är i första hand ett muslimskt problem. Det är vi som låter dem misstolka våra heliga skrifter och begå brott i vår religions namn. Muslimska ledare måste agera, säger Manwar Ali.