“Den nutida studenten var överlägset svårast”

- in Nyheter

Hur var en typisk lundastudent på 1700-talet eller 70-talet? Och hur är vi 2017? Det har universitetet försökt svara på genom att ta fram särskilda roll up-planscher med anledning av LU:s 350 års-jubileum. Planscherna, som finns runtom på universitetet, ska informera om universitets historia – men också locka till skratt.

Många studenter har höjt på ögonbrynen åt de roll-ups med lundastudenter genom tiderna som nyligen satts upp på olika institutioner. Varje plansch presenterar en typisk lundastudent från en viss epok och berättar vad denne hade för bakgrund, studieinriktning och framtidsdrömmar. Läsaren får även veta hur studenterna bodde, hur gamla de var när de började studera, hur studierna betalades, hur många studenter som fanns vid universitet under deras epok och vilket språk studierna bedrevs på.

Planschinitiativet, som är en del av universitetets 350-årsfirande, har skapats av samma personer som står bakom jubileumsboken “Lunds universitet under 350 år”, nämligen Fredrik Tersmeden, Björn Magnusson Staaf, Göran Larsson och Petra Francke. Det var Petra Francke, som till vardags arbetar med grafisk formgivning på universitetets kommunikationsavdelning, som kom med idén till planscherna.
– Vi ville uppmärksamma 350-årsjubiléet på ett sätt som syntes runtom på universitetet, även för dem som inte går på jubileumsevenemang. Jag tänkte mig någon form av utställning, och så småningom växte den här idén med lundastudenter genom tiderna fram, säger Petra Francke.

En homogen studentgrupp
Presentationer av “typiska” studenter innebär av naturliga skäl ett visst mått av schabloner och generalisering. Petra Francke berättar att det var lättare att få fram en representativ student-stereotyp från epoker där studenterna var få och många hade liknande bakgrund.
– I början läste nästan alla teologi. Sedan på 1700-talet fanns också tydliga intressen hos studenterna – som botaniken i Linnés fotspår, upptäcksresor och studier som ansågs vara ”nyttiga” för samhället. Även 1968-studenten, inspirerad av vänstervågen och studentuppror, var ganska lätt att få fram, säger Petra Francke.

Illustration av Petter Lönegård.

Uppgifterna om vad studenterna hade för intressen, ofta tänkte på och vad de ville arbeta med efter studierna, ska spegla tidsandan i olika epoker. Men de är också skrivna med glimten i ögat.
– Vi hade kul när vi skrev vissa saker om studenterna, vilket nog märks, säger Petra Francke.

”Inte helt orealistiskt”
Studenterna på planscherna är alla påhittade. 1600-talsstudenten uppges emellertid vara inkvarterad (med 14 andra studenter) hos etikprofessorn Johan Lundersten, som lär ha existerat.
– Det var inte helt ovanligt att det såg ut så. Professorerna hade svårt att få ut sin lön, så de fick dryga ut kassan genom att till exempel ha inneboende studenter, säger Petra Francke.

En annan av studenterna är från 2017 och ska representera vår egen tid.  Studenten, som kommer från USA, har valt att läsa en master i marknadsföring i Lund efter en kandidatexamen på UCLA. Hon bor på internationell korridor på Delphi, gillar att kolla på Netflix och funderar mycket över 2016 års presidentval i USA. I framtiden drömmer hon om att arbeta på Google.
– Nutidsstudenten var överlägset svårast att göra. Studenterna i dag är så många och så olika. Men vi har många internationella studenter och utbytesavtal med University of California . Att någon därifrån skulle läsa här är faktiskt inte helt orealistiskt, säger Petra Francke.