Kåraktiva har större problem med alkohol

- in Nyheter
@Tindra Englund

Enligt en ny undersökning anser var fjärde student att det är svårare att passa in i studentlivet om man inte dricker alkohol. Dessutom upplever över hälften av alla studenter att det finns studenttraditioner där det är självklart att man ska dricka. 

Undersökningen har gjort på uppdrag av IQ och 6 808 högskolestuderande vid 16 olika studentkårer och nationer runt om i Sverige har tillfrågats.
– Det vi kan konstatera är att det fortfarande finns en stark alkoholkultur på många universitet och högskolor. En alkoholkultur som påverkar många studenter negativt och dessutom gör studentlivet exkluderande för många, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ.

Större problem bland kåraktiva
32 procent av studenterna uppger i undersökningen att de avstått från att göra något de hade tänkt på grund av alkohol. Bland engagerade i kårer eller nationer är siffran 44 procent. 19 procent svarar att de gjort sämre ifrån sig på en föreläsning, tenta eller annat studiesammanhang för att de druckit alkohol dagen innan. Bland engagerade i kårer eller nationer är siffran 29 procent.
– Vår undersökning visar att den starka alkoholnormen påverkar kår- och nationsaktiva studenter mer negativt. Därför är det glädjande att allt fler kårer och nationer runt om i Sverige arbetar aktivt för att skapa en mer inkluderande kultur där alkohol kan finnas med men inte står i fokus, säger Juan-Pablo Roa, vd för IQ.

Lundaekonomerna satsar på alkoholfria efterfester
Sveriges förenade studentkårer har tillsammans med IQ under de senaste åren drivit projektet Bästa Festen. Satsningen har syftat till att skapa ett inkluderande studentliv där alkohol kan finnas med, men inte står i fokus. En av de studentkårer som medverkat är Lundaekonomerna.
– För oss på Lundaekonomerna är det självklart att jobba för en ökad inkludering och en smartare alkoholkultur inom studentlivet. Under vår novischvecka har vi exempelvis bestämt att det inte ska konsumeras någon alkohol på dagtid, att onsdagen är helt alkoholfri och att alla våra efterfester ska vara alkoholfria, säger Ida Thörnqvist, styrelseledamot vid Lundaekonomerna.

Undersökningen genomfördes av Xtreme på uppdrag av IQ. Totalt svarade 6 808 högskolestuderande på webbenkäten som genomfördes under hösten 2016. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget AB.