40 procent har utsatts för sexuella handlingar mot sin vilja

- in Nyheter
@Tindra Englund

Enligt en ny stor studie från Folkhälsomyndigheten har 40 procent av unga mellan 16-29 någon gång utsatts för sexuella handlingar mot sin vilja. Bland tjejer är andelen dock markant högre (54 procent) än bland killarna (27 procent).

De vanligaste sexuella handlingarna mot ens vilja var i följande ordning: att någon rört ens kön eller bröst, att någon blottat sig, vaginalt samlag, oralsex/munsex, onanerat åt någon, analt samlag, att någon har lagt ut nakenbilder på en, samt att själv men mot ens vilja lagt ut nakenbilder.

Stor skillnad mellan tjejer och killar
Mer än dubbelt så hög andel tjejer (42 procent) jämfört med killar (16 procent) har varit med om att någon berört deras kön eller bröst mot deras vilja. Bland tjejer hade 18 procent erfarenhet av vaginalt samlag mot sin vilja. En högre andel tjejer (3 procent) än killar (1 procent) hade erfarenhet av att någon, mot deras vilja, lagt ut nakenbilder av dem på nätet.

Bland personer som inte ville kategorisera sig utifrån kön hade 40 procent erfarenhet av beröring av kön eller bröst mot deras vilja, 17 procent hade haft vaginalt samlag mot sin vilja och fem procent hade haft analt samlag mot sin vilja.

Ersättning för sex
Totalt tre procent av de unga hade någon gång gett ersättning för sex. Andelen var högre bland killar (5 procent) än tjejer (1 procent). Högst andel som gett ersättning för sex fanns bland killar 25–29 år. Bland personer som inte vill kategorisera sig utifrån kön var andelen som gett ersättning tre procent. Andelen unga som fått ersättning för sex var tre procent. Andelen bland tjejer var tre procent och två procent bland killarna. Bland personer som inte ville kategorisera sig utifrån kön var andelen fem procent .

Studien som gjort av folkhälsomyndigheten är en av de mest omfattande studier som gjorts av sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. Totalt har 7755 personer i åldrarna 16-29 år deltagit i studien.

Några andra intressanta saker som framkommit i studien är bland annat att:

  • Medelåldern och medianåldern för sexuell debut med en partner var 16 år.
  • Över hälften (56 procent) ansåg att de var ganska eller mycket nöjda med sitt nuvarande sexliv, och 95 procent uppgav att de vid senaste sextillfället hade sex på en trygg plats där de kände sig säkra.
  • Det vanligaste skyddet som använts vid senaste sextillfället var hormonell preventivmetod3 (50 procent) följt av kondom under hela samlaget.
  • Totalt hade 16 procent erfarenhet av att de själva eller deras partner genomgått en abort.
  • Totalt uppgav 11 procent att de hade haft klamydia, vilket gjorde den till den vanligaste sexuellt överförda infektionen bland unga.
  • Bland dem som debuterat sexuellt var medeltalet antalet partner under de senaste 12 månaderna två personer.
  • Totalt definierade unga sin sexuella identitet enligt följande17: heterosexuell (83 procent), brukar inte kategorisera mig sexuellt (5 procent), bisexuell (5 procent), vet ej (3 procent), homosexuell (2 procent), annat (1 procent)

Hela studien hittar du HÄR.