21 000 unga vuxna i Malmö och Lund saknar ett eget hem

- in Bostad, Nyheter
@Tindra Englund

I Malmö och Lund finns det i dag 21 000 unga  saknar ett eget boende. 8 600 av dessa bor ofrivilligt hemma hos sina föräldrar.

Det visar en färsk rapport som bygger på intervjuer gjorda av undersökningsföretaget SKOP på uppdrag av Hyresgästföreningen.

– Det är bra att få svart på vitt hur bostadssituationen för unga vuxna ser ut. Rapporten visar att situationen har försämrats sedan förra undersökningen. Det är idag fler än tidigare som ofrivilligt bor kvar hos sina föräldrar, säger Stefan Runfeldt, bostadspolitisk utredare på Hyresgästföreningens riksförbund, som idag presenterade rapporten på Malmö högskola.

Över 35 procent av de unga vuxna som har flyttat hemifrån bor i osäkra upplåtelseformer, det vill säga bor hos anhöriga eller kompisar, i studentbostad, med andrahandskontrakt, i hyrda rum och dylikt.

Den populäraste boendeformen hos unga vuxna i Malmö och Lund är hyresrätten. 36 procent uppger att det passar dem bäst att bo i en hyresrätt. Hyresrätten är också den vanligaste boendeformen bland unga vuxna som skaffat sig eget boende, nästan 30 procent bor i hyresrätt.

– Möjligheten till ett tryggt boende i universitetsstäderna har i ökande utsträckning att göra med föräldrarnas ekonomiska resurser och sociala nätverk. Bostadssituationen riskerar därmed också att reproducera ekonomisk ojämlikhet eftersom universitetsutbildning i högre utsträckning blir en ekonomisk fråga, säger Martin Grander, forskare inom urban integration på Malmö högskola.

________________________________________________________________________________________________________________

Om undersökningen:
Sedan 1997 genomför Hyresgästföreningen vartannat år en undersökning om unga vuxnas boende. Åren 2003, 2009, 2011, 2013, 2015 och nu senast 2017 undersöks särskilt bostadssituationen för unga i Malmö och Lund. Undersökningen bygger på 1 051 intervjuer med unga vuxna i åldrarna 20 till 27 år i Malmö och Lund. De medverkande får svara på frågor om hur de bor och hur de vill bo. Undersökningen har gjorts av undersökningsföretaget SKOP under mars och april 2017.