Få studenter firade 150-år av studentinflytande

- in Nyheter
@Tindra Englund

Den 16 maj 1867 grundades Lunds studentkår och till minne av detta firades i helgen 150 år av studentinflytande i Lund.  Tre symposier, en jubileumskonsert och en fest. Allt var på plats, utom studenterna.

Under det första symposiet diskuterades studentinflytandet ur ett historiskt perspektiv och man belyste särskilt hur studenterna under 68-rörelsen snarare aktivister medan dagens studentrepresentanter har ett tydligare medbestämmande.

– När jag ser tillbaka på 68-rörelsen så ser jag en massa tokigheter, men jag ser även ett engagemang som man saknat sedan dess, säger Kim Salomon som var studentpolitiskt engagerad under 60- och 70-talet.

– Jag skulle säga att studenterna på ett sätt påverkar mer i dag än på 70-talet, eftersom de har goda argument. I dag har de dessutom kommit in i fakulteternas inre liv, säger Lynn Åkesson, dekan vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Mats Svegfors, Lynn Åkesson, Kim Salomon, Martin Hansen samt moderatorn Lisa Kirsebom.

Deltagarna i symposiet diskuterade även likriktningen och instrumentaliseringen av universiteten, som allt mer syftar till att utbilda arbetskraft.

– Det är ju en gigantisk seger för kapitalismen. Men jag är övertygad om att vi snart ser en motreaktion mot det materiella samhället, säger Mats Svegefors, ordförande för Lunds studentkår 1971 och fram till i maj även ledamot i Lunds universitetsstyrelse.

– Jag tror att den här synen på utbildning som ska bli allt mer instrumentell kommer att bli förödande, säger Martin Hansen, tillträdande ordförande för Lunds universitets studentkårer (Lus).

Cecilia Skoog, Jim Determeijer, Palesa Mcophela och Adam Kuegler.

Under det andra symposiet deltog fyra gäster från tre väldigt olika studentrörelser.  Palesa Mcophela, studentaktivist från Sydafrika, Adam Kuegler, studentrepresentant vid universitetet i Conneticut i USA, Jim Determeijer före detta ordförande för kåren vid Medicinska fakulteten i Amsterdam och Cecilia Skoog, före detta ordförande för Lus.

Under detta symposium blev det aldrig riktigt ett gemensamt samtal utan snarare en beskrivning av olika villkor för hur studentrörelser jobbar i respektive länder.

Störst intryck gjorde Palesa Mcophela som uppgivet beskrev hur svårt det är för studentrörelsen i Sydafrika just nu. Och hur de kämpar för att ens skapa ett utrymme inom vilket universitet och regering är villiga att lyssna på studenterna. I brist på detta samtal leder studentrepresentanterna i  stället omfattande demonstrationer och konfrontationer med såväl polis som annan myndighet.

– Ord fungerar bara om någon är villig att lyssna. Men om man i stället har en regering som inte respekterar varken konstitutionen eller lagarna. Då är måste man i stället genom handling visa att man menar allvar, säger Palesa Mcophela.

Under det tredje symposiet diskuterades studentinflytandet som en del av demokratin. I detta samtal  deltog Jonas Hafström, Elisabeth Gehrke, Morgan Johansson, Carolina Kronen och Rolf Ring.

Kvällen inleddes sedan med en jubileumskonsert producerad av studenter vid konstnärliga fakulteten i Malmö. En mycket samstämd kör och en fantastisk orkester framförde så väl klassiska studentsånger som nyskrivna verk. Tyvärr var det endast ett fåtal studenter som hittat till Universitetsaulan för att höra konserten.

Efter det serverades det middag i AF-borgens stora sal, för särskilt inbjudna gäster. Talen och sångerna avlöste varandra under ledning av Oskar Styf, ordförande för Lus 2014-2015. Särskilt anmärkningsvärt var LTH:s rektor Viktor Öwalls mycket interna tal till Lus ordförande Björn Sanders, som oturligt nog lämnat rummet.