Arbetsgivare struntar i vad du har pluggat

- in Näringsliv, Nyheter

Den idealiske anställde år 2017 är kritiskt tänkande, problemlösande, kreativ och bra på att skriva och prata. Åtminstone enligt en färsk rapport från tankesmedjan HumTank.

Det är i rapporten ”På Jakt efter framtidens kompetenser. Om humaniorans potential på arbetsmarknaden”, som släpps onsdagen den 7 juni, som tankesmedjan HumTank har undersökt vad företagsledare på sju stora företag värderar högst bland nyanställda.
– Det vi kom fram till var att de kompetenser som efterfrågas inte är direkt kopplade till någon utbildning, utan det är saker som kritiskt tänkande, problemlösningsförmåga, interkulturell kompetens och att uttrycka sig väl språkligt, säger Fanny Forsberg Lundell, docent i franska vid Stockholms universitet och en av författarna bakom rapporten.
– När vi frågade om mer yrkesspecifika kompetenser värderades de ganska lågt. Man resonerade som så att specialistkompetensen kan man köpa in från konsulter, men de som ska komma in och jobba inom företaget behöver snarare ha dessa grundkomptenser, fortsätter hon.

Rapporten är gjord som en uppföljning och kritik av rapporten ”Konsten att strula till ett liv” som släpptes av svenskt näringsliv år 2011. Den kritiserade bland annat humaniora och andra utbildningar som inte leder till en specifik yrkestitel. Men där svenskt näringsliv 2011 tittade på utfallet i arbetsmarknaden har denna rapport tittat på vad arbetsgivare efterfrågar.
– Vår slutsats är att det inte är en nackdel att ha läst humaniora, det behövs bara en starkare koppling till arbetsmarknaden. Men de kompetenser man tillägnar sig passar väl ihop med vad arbetsmarknaden behöver, säger Fanny Forsberg Lundell.

Rapporten tar även upp utvecklingen i USA, där Liberal Arts, en utbildning med inslag av humaniora, på senare år kommit att ses som en nyckelkompetens för teknikföretagen i Silicon Valley. Liknande utveckling har inte setts i Sverige, men rapporten visar att närigslivet verkar efterfråga samma saker i Sverige som i USA.
– En skillnad är att många som sitter på chefspositioner i Sverige aldrig har varit i kontakt med humaniora, i till exempel USA är humaniora ofta en del av grundutbildningen på universitetet, säger Fanny Forsberg Lundell.
– Sedan måste humanister själva söka jobben i näringslivet. Det finns en möjlighet att få jobb men många humanister känner inte till den möjligheten, fortsätter hon.

Värderas fortfarande universitetsutbildning, om det som efterfrågas inte är något man får genom ett specifikt program?
– Alla vi har intervjuat ser en fördel med universitetsutbildning, men det viktiga är inte exakt vilken examen man har. Men oavsett om man har examen eller ej så är det attityd och inställning till jobbet som är det viktigaste, att man vill lära sig nytt och att man har dessa generella kompetenser.

________________________________________________ 

Fakta: De 5 kompetenser arbetsgivarna värderade högst:

  1. Affärsmässighet
  2. Problemlösning
  3. Kreativitet
  4. Kunna uttrycka sig väl på svenska
  5. Kritiskt tänkande

Rapporten ”På jakt efter framtidens kompetenser. Om humanioras potential på arbetsmarknaden” är skriven av Fanny Forsberg Lundell, docent i franska vid Stockholms universitet, och Roine Wiklund, universitetslektor i historia vid Luleå tekniska universitet. Den ges ut av tankesmedjan HumTank, vars mål är att stärka humanioras roll i samhället.