Så mycket lägger din nation på representation

- in Nyheter, Studentliv
@Tindra Englund

Hur mycket pengar de olika nationerna lägger på representation varierar stort. Men vad är egentligen representation och hur mycket får det kosta?

Representation är enligt samtliga studentlundsnationer viktigt för att bibehålla goda relationer mellan olika studentorganisationer. På de flesta nationer förväntas kuratelet besöka andra nationers baler och representera den egna nationen både i Lund och på andra orter.
– Om nationen förväntar sig att någon representerar så tycker jag även att nationen ska stå för det, säger Hannes Brattgård, ordförande för Kuratorskollegiet.

Den största kostnaden för de flesta av nationerna är dock de årliga vänskapsbesöken till nationer i Uppsala och Helsingfors då nationerna står för hela, eller en del av kuratelens kostnader för resor, boende och balbiljetter.
– När det gäller representation på andra orter är det viktigt för att få en insikt i hur de nationerna arbetar, säger Hannes Brattgård.

Men hur kommer det sig att man behöver åka på en bal? Om man nu vill se hur någon annan jobbar, är det inte bättre och billigare att åka på ett studiebesök?
– Oftast är det på balerna som man faktiskt har möjlighet att träffas. Under Uppsala vårbal så är det tillexempel en hel helg då man har möjlighet att umgås med nationerna och se hur de jobbar, säger Hannes Brattgård, ordförande för Kuratorskollegiet.

Medan de flesta nationer lägger någonstans runt 20.000 kronor per termin på representation så finns det en nation som tydligt sticker ut i vår granskning. Malmö nation spenderade under höstterminen 2016 hela 43 000 kronor (3000 kronor mer än vad de budgeterat för) på representation.

Hur kommer det sig att ni har så höga representationskostnader jämfört med de andra nationerna?
– Vi har en högre omsättning än de flesta nationerna vad jag vet, säger Alex Evander, kurator på Malmö nation.

Vad lägger ni de här pengarna på?
– Olika nationer räknar sin representation på olika sätt. Jag vet inte hur de andra räknat på sin totala representation. Men vi väljer ofta att uppmärksamma folk som gör mycket på nationen.

Stämmer det att de största utgiftsposterna är era ”vänbesök” i Uppsala och Helsingfors och att dessa resor står för 80-85 procent av kostnaderna?
– Jag vet inte de exakta siffrorna men det låter rimligt. Men det skiljer sig åt från år till år. I år har ju universitetet haft sitt 350 års jubileum vilket inneburit en del extra kostnader.

Var det därför som ni till och med gick över er budget för representation i höstas?
– Ja.. exakt..

Hur mycket tycker du att det är rimligt att en nation lägger på representation?
– Jag tycker att det beror på hur stor omsättning en nation har och vilka omständigheter som råder år från år. Det är rimligt att avsätta en viss summa för representation. Främst för att kuratelsmedlemmarna själva inte ska behöva betala för något som de privat inte velat lägga pengarna på, samt att det ska vara en förmån då man väljer att lägga ett år av sina studier och jobbar extremt många timmar i veckan, då kan man också få vissa fördelar.

Men vad tänker du angående de som jobbar gratis på er nation? Det är inte så att man i stället vill satsa på att ge dem mer tillbaka?
– Nej… alltså alla vi som sitter i kuratelet har haft flera år när vi jobbat ideellt på nationen också. Och det ska snarare vara en sporre som gör att man vill ge tillbaka mer till nationen. Det har visat sig att det funkar. Men representationen är som sagt främst för att kuratelsmedlemmarna själva inte ska behöva betala för något som de privat inte velat lägga pengarna på.

Hur tänker du då?
– Motivationen ska självklart inte vara representationskostnaderna, det hade varit befängt. Men det ökar motivationen, vilket gör att man kanske får mer ambitiösa och drivna personer till posterna. Vilket i slutänden kan ge mer pengar till våra medlemmar och bättre verksamheter.

Om medlemmar på er nation tycker att det känns orimligt att ni spenderar pengar på det här sättet har du något du vill säga till dem angående det här?
– Jag har aldrig upplevt att folk visat ett missnöje med att vi spenderar medlemmarnas pengar på fel sätt. Men i sådant fall skulle jag uppmana dem att rikta kritiken mot oss så vi kan förändra det. Om vi inte vet att det finns ett missnöje bland medlemmarna så är det svårt att göra något åt det.

Men om man är missnöjd som medlem, vad ska man göra då?
– Då får man gärna skicka in ett underlag antingen till oss i kuratelet eller till vårt seniorskollegium och så får man gärna förklara vad man tycker är fel. Vi vill gärna höra vad vi är bra på och vad vi kan göra bättre och så ska vi i bästa möjliga mån göra vad vi tycker är bäst för medlemmarna, säger Alex Evander, kurator på Malmö nation.

 

Malmö nation

Total omsättning HT 2016: 3,5 miljoner kronor
Representationskostnader enligt budget HT 16: 40,000 kronor
Representationskostnader enligt resultat HT 16: 43,000 kronor
Antal i Kuratelet: 5 stycken
Detta gör de för pengarna: 80-85% är direkt kopplade dels till en resa till Helsingfors och dels till ett besök på Stockholms nation i Uppsala. Pengarna används till resa, mat, boende, balbiljetter med mera.

Västgöta nation
Total omsättning HT 2016: 2,607,000 kronor
Representationskostnader enligt budget HT 16: 27, 500 kronor
Representationskostnader enligt resultat HT 16: –
Antal i kuratelet: 5 personer
Detta gör de för pengarna: Dels går 3540 kronor till fika med mera under styrelsemöten. Men resten av pengarna går till baler, KK-fest, kuratelsdagar samt 5000 kronor i reseersättning i samband med besök hos vän-nationer.

Lunds nation
Total omsättning: –
Helår representation: 50, 000 kronor
HT 2016 representation: 25, 000 kronor
Antal i kuratelet: 4 personer
Detta gör de för pengarna: Presenter, resor, resor till vän-nationer i Finland en gång per år, besök på andra nationer, styrelsen och kuratelet.

Hallands nation
Total omsättning HT 2016: 1, 671, 055 kronor
Representationskostnader enligt budget HT 16: 25, 433 kronor
Representationskostnader enligt resultat HT 16: 22, 000 kronor
Antal i kuratelet: 4 personer
Detta gör de för pengarna: Pengarna går till Tornaluncher (Tornanationerna står alla för en lunch i veckan), 2 stycken baler/kuratelsmedlem, kläder (en t-shirt och en hoodie som quratelet får när de kliver på sin post), kuratelsmedaljer, KK och tornafester samt en resa till Uppsala och vänbesök med Gotlands nation.

Göteborgs nation
Total omsättning HT 2016: –
Representationskostnader enligt budget HT 16: 22, 000 kronor
Representationskostnader enligt resultat HT 16: 18, 000 kronor
Antal i kuratelet: 4 personer
Detta gör de för pengarna: Pengarna går framförallt till baler.

Helsingkrona nation
Total omsättning HT 2016: 2,4 miljoner kronor
Representationskostnader enligt budget HT 16: 20, 000 kronor
Representationskostnader enligt resultat HT 16: 20, 000 kronor
Antal i kuratelet: 6 personer (men husförmannen betalas av husstyrelsen).
Detta gör de för pengarna: Under höstterminen får de 4000 kronor per person för representation i Lund (framförallt för att gå på andra nationers baler) och under vårterminen får de detta plus ytterligare 1500 kronor per person för representation utanför Lund (I Finland och Uppsala).

Sydskånska nationen
Total omsättning HT 2016: 1 564 749
Representationskostnader enligt budget HT 16: 20, 000 kronor
Representationskostnader enligt resultat HT 16: 19, 964 kronor
Antal i kuratelet: 5 personer
Detta gör de för pengarna: Används till baler och andra evenemang för att bygga relationer med andra nationer, inget används för sexor eller interna fester.

Kalmar nation
Helår representation 2016 (enligt budget): 26, 000kr (med andra ord cirka 13 000 kronor per termin).
Transportkostnader: 15, 000 kronor, (framförallt resa till Uppsala och Finland, baler, gåvor.
Kuratel: 5 personer
Total omsättning: Ida Runemark, kurator på Kalmar nation uppger att de inte vet denna själva då de inte har gjort någon sammanställning av sina budgetposter. Därför kan hon inte svara på hur stor deras omsättning är.

Blekingska nationen
Total omsättning HT 2016: 920, 000 kronor
Representationskostnader enligt budget HT 16: 7500 kronor
Representationskostnader enligt resultat HT 16: 7500 kronor
Antal i kuratelet: 5 personer
Detta gör de för pengarna: 2500 kronor per termin går till tåg/båtbiljetter till Finland (HT) och Uppsala (VT) Återstående används till baler dels hos vän-nationerna i Finland och Uppsala, och dels hos de övriga Gudrunnationerna (Kalmar och Wermlands nationer). Finns det pengar över så används de till andra nationers baler.

Wermlands nation
Total omsättning HT 2016: 710, 000 kronor
Representationskostnader enligt budget HT 16: 7000  kronor
Representationskostnader enligt resultat HT 16: 1800  kronor
Antal i kuratelet: 5 (blir dock 3 från och med hösten 2017)
Detta gör de för pengarna: Varje medlem i Kuratelet har möjlighet att få 800 kronor i ersättning för att gå på en annan bal i Lund, samt 600kr för representation på andra fester.

Kristianstad nation
Kristianstads Nation kommenterar inte specifik ekonomisk information för icke medlemmar och hänvisar alla intresserade medlemmar till nationsmötena där de gärna får ta del av nationens budget samt ekonomiska lägesrapporter. 

Östgöta nation
Total omsättning HT 2016: 2 194 545 kronor
Representationskostnader enligt budget HT 16: 13 500 kronor
Representationskostnader enligt resultat HT 16:12 950
Antal i kuratelet: 3
Detta gör de för pengarna : ––––

Om granskningen:
Alla siffror i granskningen bygger på information från nationerna själva och har samlats in med hjälp av medlemmar på nationerna. I de fall där uppgifter saknas är det för att nationerna inte velat dela med sig av dessa eller för att vi inte haft någon medlem att skicka till nationen. Om du som medlem vill ha mer information om vad just din nation lägger sina pengar på så kontakta din nation. Som medlem har du på samtliga nationer rätt att få se just er budget.

Artikeln har uppdaterats 20/6 2017.