Stark arbetsmarknad för nyutexaminerade

- in Nyheter

Nu är det dags för tiotusentals nyexaminerade att ge sig ut och söka jobb – och de möts av en mycket stark arbetsmarknad. I alla fall om man ska tro Arbetsförmedlingens senaste siffror.

Det är studenttider i Lund och utanför den annars sommarlugna AF-borgen hörs visselpipor, tjut och skrålande sång. För någon vecka sedan kunde flera av studenterna på Lunds universitet fira att de skrivit sin sista tentamen eller haft sin avslutande examinering. För de som ger sig ut på den svenska arbetsmarknaden spår Arbetsförmedlingen nu en ljus framtid.

Enligt myndighetens prognos kommer sysselsättningsgraden i Sverige öka för såväl inrikes som utrikes födda och optimismen är hög bland samtliga branscher i näringslivet.

Under 2017 och 2018 beräknas sysselsättningen bland personer i åldrarna 16-64 öka med 149 000 personer. Jobbtillväxten hålls däremot tillbaka något de kommande åren på grund av en brist på arbetskraft.

Siffrorna ger därmed glädjande besked för de tiotusental som examineras vid Sveriges universitet och högskolor. Enligt SCB examinerades drygt 68 000 studenter läsåret 2015/2016*. En siffra som mer än fördubblats de senaste tjugo åren.

 

* Siffrorna för läsåret 2016/2017 publiceras i höst.