DEBATT: CSN har visst möjlighet att påverka

- in Debatt
@Lundagård

Förra veckan lyfte Patrice Soares kritik mot studiemedelssystemet som han tycker slår orättvist mot kvinnor. I en replik till Soares inlägg bemötte CSN kritiken och påpekade bland annat att studiemedelsregler bestäms av riksdagen. Idag svarar Soares på CSN:s replik. 

Carl-Johan Stolt räknar upp punkt efter punkt där han påstår att CSN har blivit missuppfattade angående sitt mandat att påverka utformandet av dagens studiemedelssystem. Och det är klart att det är riksdagen som klubbar landets lagar, det har Stolt rätt i. Men Stolt behöver ju inte låtsas om att den myndighet på vilken han arbetar (CSN) står helt handfallna inför möjligheterna att påverka riksdagens utformning av studiemedelssystemet. Det finns något som heter remissinstanser till regeringens utredningar. CSN är vad jag kan förstå en sådan remissinstans. Och CSN kan därmed självklart lämna synpunkter på om de tycker att studiemedelssystemet slår orättvist eller ej mot kvinnor som grupp. Jag har inte sett att CSN lämnat någon sådan kritik.

Men Stolt väljer klokt nog att undgå kärnan i min kritik av studiemedelssystemet. Nämligen att det slår negativt mot kvinnor som grupp.. Jag för min del hoppas att CSN i sina framtida remisser kommer framhålla att studiemedelssystem som det är utformat idag slår oerhört hårt och orättvist mot halva befolkningen.

/Patrice Soares, tidigare ordförande (2001) för Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet och före detta krönikör på tidningen Lundagård.