Klimatsmart restaurangbesök – Kulturen först att prova ny tjänst utvecklad av studenter

- in Nyheter

Klimato, en tjänst som går ut på att informera konsumenter om vilken miljöpåverkan deras matval har, testades för första gången i fredags på Kulturkrogen. Företaget drivs av studenter uppvuxna i Lund och planeras att lanseras nästa år.

– Tjänsten grundar sig i att varje människa har en daglig budget i hur mycket koldioxid deras mat får bidra med, berättar Anton Unger, en av grundarna av Klimato.

Tanken är att restauranger och kök kan skicka sina menyer åt Klimato, som sedan räknar ut hur stora koldioxidutsläpp menyernas maträtter har. Uträkningen görs med hjälp av en databas för livsmedel och deras koldioxidutsläpp, framtagen av Research Institutes of Sweden (RISE). I siffran som fås fram har bland annat odling av livsmedlet, vattenförbrukning samt transport beaktats.

Klimato jämför maträtters koldioxidutsläpp med FN:s rekommendationer för den dagliga utsläppsbudgeten och omvandlar den till en procentsats, som restaurangerna sedan ska göra synlig för konsumenterna genom att lägga till den på menyerna.
– Vi vill kunna påverka konsumenternas val, så att de kan välja det mer klimatsmarta alternativet, säger Anton Unger.

Som exempel på olika livsmedels miljöpåverkan nämner han att nötkött är negativt ur en klimatsynpunkt och att vegetariskt i regel är mer klimatsmart. Ris är sämre än potatis och körsbärstomater är betydligt sämre än vanliga tomater.

Med företagsamhet som drivkraft och hållbarhetsfrågan som ett ytterligare element, jobbar grundarna med Klimato vid sidan om studierna. På frågan hur de får tiden att räcka till svarar Anton Unger att de delat upp arbetet mellan varandra och insett att arbetet med företaget får ta den tid den tar. Tjänsten har ännu inte tagits i användning, men de hoppas på att den ska kunna lanseras nästa år.

För tillfället marknadsförs Klimatos koncept och grundarna undersöker vilken respons de får från såväl restauranger som konsumenter. Eftersom många restauranger har en stram budget är det främst kommuner, företagskök och gröna restauranger, med en vilja att profilera sig som klimatsmarta, som har visat intresse.
– Responsen vi har fått idag är jättebra. Många har berömt oss för ett intressant koncept, berättar Anton Unger om den feedback de fått från restaurangbesökarna på Kulturkrogen under fredagens lunch.

Hur mycket tjänsten faktiskt kommer påverka konsumenternas matval återstår att se när tjänsten lanserats.

About the author

Related Posts