Från Southampton till Malmö

- in Nyheter

I år är det 105 år sedan Titanic förliste i den kalla Nordatlanten och 20 år sedan filmen Titanic hade premiär. Nu har världsutställningen Titanic the exhibition kommit till Malmö.

Titanic the exhibition är en vandringsutställning som tidigare kunnat ses i bland annat Europa, Sydamerika och delar av Sverige. I Malmö befinner den sig till och med den 14 januari.

– Utställningen är producerad och skapad av bland annat Claes Göran Wetterholm, som är historikerkännare, säger Stefan Papangelis, managing director på Nordic exhibitions.

Stefan Papangelis tycker att en av anledningarna till att man ska besöka utställningen är att det är en autentisk u pplevelse som speglar livsöden och spännande och intressanta historier. 

Utställningen är utformad som en kronologisk tidsresa från det att skeppet befinner sig i varvet till dess förlisning den 15 april 1912. Tanken är att utställningen ska spegla skeppet som sådant men också att man får ta del av livsöden och historier kring dess resenärer. Genom en kombination av visuella intryck, röster och ljud lotsas man genom dåtiden. Besökaren förses med en individuell audioguide, som finns tillgänglig på nio språk. Förutom cirka 200 originalföremål och personliga föremål finns även reproduktioner av skeppets interiörer med.

– En utställning om Titanic är alltid aktuell. Det är ett av världens mest mytomspunna fartyg och man har alltid någon slags relation till den, säger Stefan Papangelis.

Utställningen har dessutom en lokal förankring då många skåningar var med på skeppet och svenska var det tredje mest talade språket ombord.

Det visste du inte om Titanic…

Titanic sjönk 1912 – men vraket efter skeppet hittades inte förrän 1985, ungefär 60 mil från kanadensiska Newfoundlands kust och nästan 4 kilometer under vattenytan.

Titanic hade alldeles för få livbåtar för att kunna rädda alla passagerare under förlisningen – men visste du att Titanic faktiskt hade fler livbåtar än dåtidens lagstiftning krävde?

Källa: The Daily Telegraph

Utställningen:

Plats: Mässgatan 6, Malmö

Dörrarna öppnar kl 11:00

Utställningen tar cirka 65 till 80 minuter att besöka

Pris för student: 155kr