Ditt kön styr vad du pluggar

- in Nyheter

Kön har en betydande effekt när vi väljer utbildning, något som lägger grund för en könssegregerad arbetsmarknad. Ett forskningsprojekt vid Institutionen för psykologi har undersökt varför män och kvinnor gör könsstereotypiska utbildningsval. 

I Sverige finns det en utbredd horisontell könssegregering, vilket innebär att män och kvinnor är uppdelade i olika yrkesområden – män samlas inom tekniska yrken, och kvinnor inom vård och omsorg. Samtidigt finns det omfattande internationell forskning som tillsammans visar att det inte finns några psykologiska skillnader mellan män och kvinnor.

– Utifrån den kunskapen är det skevt att vi väljer så olika utbildningar. Det måste betyda att det finns individer som skulle trivas bättre om de valde en utbildning som är ovanlig för deras kön, säger Una Tellhed, universitetslektor vid Institutionen för psykologi.

2013 startade Una Tellhed ett forskningprojekt vid Institutionen för psykologi i syfte att undersöka frågan tillsammans med professorerna Martin Bäckström och Fredrik Björklund, samt projektassistenterna Anna Jansson och Stefan Persson. Studien är inte avslutad än, då de har för avsikt att skriva minst två artiklar till utifrån den data de har tagit fram i projektet. I studien har forskarna bland annat kommit fram till att kvinnor generellt tvivlar över om de har tillräcklig kompetens för att klara en teknisk utbildning. Detta kan vara en förklaring till varför kvinnor inte gärna väljer tekniska utbildningar. Stereotyphot, rädslan för att en dålig prestation ska bekräfta en negativ stereotyp om en grupp, gör oss osäkra på vår förmåga.

– Och tror man inte att man är bra på något, då väljer man att inte hålla på med det, säger Una Tellhed.

Forskningen visar även att förväntad trivsel på utbildningen spelar stor roll. Una Tellhed berättar att både män och kvinnor tror att man kommer trivas bättre på en utbildning som domineras av sitt eget juridiska kön. Hon menar därför att detta är viktigt att arbeta med om man vill se en förändring.

Kvinnors självförtroende gällande deras kompetens inom tekniska områden måste höjas, samtidigt som det också är viktigt att satsa på att få både män och kvinnor att trivas på en utbildning som domineras av det andra könet.

Hur upplever du att Lunds universitet tar ansvar för detta?

– Min upplevelse är att Lunds tekniska högskola är väldigt bra på att värdera den här frågan. De vill ha dit kvinnor och gör mycket för att få kvinnor att trivas, säger Una Tellhed.

Hon tycker dock att intresset är mycket svagare från de kvinnodominerade områdena när det gäller att få in fler män på respektive utbildning.

– Så har det varit generellt i samhället, att man har satsat mycket mer på att få in kvinnor i mansdominerade områden, men inte tvärtom, säger hon.

Una Tellhed menar att det går att arbeta politskt för att hindra könsstereotypa utbildningsval, men att mycket också går att göra på individnivå. Framför allt tycker hon att vi borde tänka på allt fokus vi lägger på skillnader mellan könen.

– Kvinnor och män är psykologiskt lika. Om vi börjar prata om det i stället för att tala om könsskillnader tar det bort det negativa stereotyphotet från kvinnorna, säger hon.