Samtal om sexuella trakasserier inom konstnärliga utbildningar

- in Nyheter

I december skickade ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson (S), ut en inbjudan till representanter från konstnärliga utbildningar på högskolan till ett möte för att diskutera kränkningar och sexuella trakasserier.

Mötet hölls i går förmiddags på Utbildningsdepartementet och som representant från Lunds universitet deltog Anna Lyrevik, dekan vid konstnärliga fakulteten.

– Många inom kultursektorn, alltså den sektorn som de vi utbildar jobbar i, var bland de allra första att sluta upp kring metoo. Ministern ville därför sätta lite extra fokus på vad konstnärliga utbildningar har för speciella förutsättningar i jämfört med andra utbildningar, säger Anna Lyrevik.

Anna Lyrevik sammanfattar det som ett lyckat möte med god uppslutning. Mötet var planerat till en timme men drog över en halvtimme eftersom det fanns så mycket att saker att prata om berättar hon.

­– Vi gick rundan runt och alla fick rapportera och berätta om hur vi ser på det, vad vi gör i dag, hur vi agerat hitintills och hur vi tror vi kommer agera framåt, säger Anna Lyrevik.

 

Vad innefattade rapporten från konstnärliga fakulteten i Malmö?  

– Jag berättade att Lunds universitet tydligt har tagit detta på allvar och gått igenom alla relevanta dokument. Men också att alla de konstnärliga högskolorna började agera redan i höst. Både studenter och lärare började jobba med detta. Vi har en plan och vi har en ansökan inne om extra jämställdhetsmedel, säger Anna Lyrevik.

I höstas uppmärksammades ett fall där en lärare på teaterhögskolan vid Lunds universitet anklagades för att ha sexuellt trakasserat en elev. Under hösten skulle fallet avgjorts i domstol. Men Lunds universitet valde att betala ut 100 000 kronor i skadestånd till eleven för att slippa rättegång. Läraren har hela tiden nekat till anklagelserna.

– Jag nämnde det fallet men vi gick inte in i detaljer. De andra skolorna tog även de upp om det fanns något speciellt som man kände att man hade lärt sig extra mycket av, säger Anna Lyrevik.

 

Finns det något specifikt från det fallet som ni tagit lärdom av och kommer jobba med framöver?

–Det har varit extremt lärorikt. Väldigt tungt, men väldigt lärorikt. Vi gjorde en grundlig analys och internt på teaterhögskolan så finns det väldigt många lärdomar gjorda, säger Anna Lyrevik.

På frågan om hur hon svarar på den kritik som framkommit i och med att Lunds universitet valde att betala ut ett skadestånd istället för att låta fallet går till domstol så poängterar Anna Lyrevik att den delen av processen hanterades centralt på universitetet.

–Så fort det blev en DO anmälan så hanterade Lunds universitet ärendet centralt. Så det ärendet har inte jag själv hanterat, säger Anna Lyrevik.