En majoritet av europeiska studenter utsätts för genusbaserat våld

- in Nyheter

6 av 10 studenter och anställda vid universitet i Europa har under sin tid inom akademin upplevt genusbaserade trakasserier eller våld. Det framkommer i en rapport från det EU-stödda projektet UniSAFE. 

Av de 42 000 personer som svarat på enkätundersökningen anger 57 procent att de utsatts för psykiskt våld och 31 procent att det handlar om sexuella trakasserier. Men 6 procent har också utsatts för fysiskt våld, samtidigt som 3 procent anger att det rört sig om sexuellt våld.

Sofia Strid är universitetslektor vid Göteborgs universitet och har varit vetenskaplig ledare i projektet.

– Den akademiska miljön är unik, där strukturella ojämlikheter och elitism kan öka problemet med genusbaserat våld, kommenterar hon undersökningen i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Hbtqi-personer, personer med funktionsnedsättning och etniska minoriteter upplever mer genusbaserat våld enligt studien. Där är andelarna 68 procent, 72 procent respektive 69 procent.

Dessutom anmäler ett lågt antal av de som utsätts för våld brottet. Endast 13 procent av dem som upplevde genusbaserat våld rapporterade att de anmält det. Nästan hälften av offren förklarade att de kände sig osäkra på om beteendet var tillräckligt allvarligt för att rapporteras. En dryg tredjedel av offren angav att de inte identifierade beteendet som våld vid tidpunkten för händelsen.

Projektet har avslöjat att många lärosäten saknar tydliga riktlinjer och strategier för att hantera genusbaserade trakasserier och våld. För att stödja detta arbete har en verktygslåda utvecklats för arbetsgivare och förtroendevalda som vill förbättra situationen. Denna verktygslåda innehåller en sammanställning av fakta och statistik, samt guider och inspirerande exempel.

Vad menas med genusbaserat våld?

+

Genusbaserat våld är en bred definition som använts i projektet. Det kan till exempel handla om fysiskt, sexuellt eller psykologiskt våld men också trakasserier med kopplade till genus eller sex.

Källa: UniSAFE