Elefanten i Henrik Schyfferts vardagsrum

- in Krönika/Studentliv, Krönikor

Klimathotet är elefanten i rummet ingen vill låtsas om. Idag kan vi se den i form av två grisar i Henrik Schyfferts lägenhet.

Till en början får de gå under namnet ”grisarna”. Sedan döper Henrik Schyffert sina två kultingar till Vickan och Madde, efter inspiration från vårt eget kungahus i en tapper inbjudan till skratt.

Tv-programmet Köttets lustar cirkulerar kring en vadslagning mellan komikern och hans son. Antingen väljer Henrik Schyffert att fortsätta konsumera kött mot att personligen slakta Madde och Vickan, alternativt skonar han grisarna och måste äta vegetariskt i all oändlighet.

Valet blir svårt. Henrik själv beskriver sig som en typisk köttätare och under programmets gång tangerar han en rad olika dilemman kring vegetarianismen. Köttets goda och svårersättliga smak, dess höga proteinhalt och manligheten som kan utvinnas genom att ansvara för en blodig stek på grillen.

Att miljön är under hot kan väl knappast någon utöver möjligtvis Trump argumentera emot.

Utöver humorvärdet, som direkt genereras av de två grisarnas knorranden mitt i komikerns vardagsrum – finns en hel del lärdomar att dra från tv-serien. Schyffert utgör ett praktexemplar på en miljöbov vad gäller matkonsumtion. Enbart tre procent av män över 50 år är vegetarianer. Motsvarigheten bland kvinnor mellan 16 och 20 år landar på runt en femtedel. I programmet framgår att svenskarnas matkonsumtion ensam släpper ut 1,8 ton växthusgaser, vilket överskrider gränsen på 1,7 ton totalt som krävs för att klara Parisavtalets tvågradersmål. Värt att notera är också att den klassiska ToR-flygresan till Thailand spyr ut ytterligare 2,5 ton koldioxid per solbränd skalle.

Att miljön är under hot kan väl knappast någon utöver möjligtvis Trump argumentera emot. På min kandidatkurs i statsvetenskap läser jag nu om miljöstyrning, i hopp om att bland annat förstå vad envars köttätande får för konsekvenser globalt. På morgondagens agenda kan vi förvänta oss enorma naturkatastrofer, extrema värmeböljor och smältande isar om vi inte lyckas minska utsläppen drastiskt.

Hur gick det då för Vickan och Madde? Spoiler alert. Grisarna fick sina liv i behåll, men komikern själv stod med svansen mellan benen och kom ur vadet med en kompromiss. Max 75 gram kött om dagen och klimathotet förvandlades till en ickefråga. Eller?

En sak är säker. Långt fler än Vickan och Madde kommer få sätta livet till om en undermålig kompromiss är allt vi lyckas åstadkomma. Men det låtsas varken Henrik Schyffert eller Thailandsresenärerna om.

Precis som med elefanten i rummet.