Rekordstor donationskampanj vid universitetet avslutad

- in Nyheter

På söndag avslutas Sveriges största donationskampanj inom universitetssektorn. Målet på tre miljarder har nåtts med råge enligt Pia Siljeklint, chef på Donatorrelationer vid Lunds universitet.

Kampanjen ”Lunds universitet – För en bättre värld” har pågått sedan 2014 och avslutas i helgen i samband med finalen av universitetets 350-årsjubileum. Exakt hur mycket pengar som samlats in beräknas stå klart i mitten av februari.

Vi har inte räknat färdigt allt ännu, men det jag kan säga är att vi gått över kampanjens finansiella mål på 3 miljarder med råge, säger Pia Siljeklint, chef på Donatorrelationer vid Lunds universitet.

Primärt syfte med kampanjen har varit att möjliggöra satsningar inom forskning, utbildning, stipendier, utrustning, infrastruktur och byggnader och Pia Siljeklint ser positivt på att syftet med kampanjen är så pass brett.

– Det är meningen att det ska vara brett. Avdelningen Donatorsrelationer ska stödja all verksamhet inom universitetet. Men eftersom forskare jobbar med att söka forskningsmedel så kommer mycket pengar hamna inom forskningen, säger hon.

Om mycket forskning och satsningar är finansierat med filantropiska medel, är det ett tecken på att universitetet är underfinansierat?

– Nej, så ska man inte se på privat finansiering, det har alltid funnits vid universitetet och det finns ett större behov av extern finansiering. Stipendier finansieras exempelvis inte av statliga medel, säger Pia Siljeklint.

Ytterligare syfte har varit att bidra till en ”kultur av givande”, och under kampanjens gång har drygt 1700 privatpersoner och cirka 500 organisationer valt att stödja universitetet.

– Med en gåva kommer också ett engagemang och det är en vinst för framtiden att fler är engagerade i universitetets verksamhet. Det är något som vi lyckats bra med och många privatpersoner har sett möjligheten att bidra och utveckla sitt eget intresse för samhällsutvecklingen, säger Pia Siljeklint.

Hon poängterar också att hela universitetet har engagerat sig i kampanjen.

– Vi kan se hur vi internt har etablerat en förståelse för ett nytt sätt att jobba Det är inte så att denna typen av verksamhet bara äger rum under kampanjen. Utan den har lyft upp denna typ av arbete på dagordningen och skapat en medvetenhet på ett bredare plan inom Lunds universitet, säger Pia Siljeklint.