Valet av studenternas röst

- in Nyheter

Nästa vecka är det val till Lunds universitets studentkårers (Lus) presidium. Där ska två studenter väljas till de prestigefyllda posterna som Lus ordförande och Lus vice ordförande. Men vad är Lus? Och vad gör presidiet?

– Att vara Lus presidial innebär att gå på möten, diskutera utbildningspolitik och verkställa beslut. De möten vi deltar i kan vara allt från möten med universitetsledningen och kårer till möten med andra lärosäten. Vi representerar helt enkelt studenterna i många sammanhang där de borde ha något att säga till om, säger Martin Hansen, ordförande för Lus 2017 – 2018.

Lunds universitets studentkårer även kallat Lus, är en paraplyorganisation och samarbetsorgan för de nio studentkårerna vid Lunds universitet.

Valet av presidium
Lus presidium är Lus verkställande organ och består av ordförande och vice ordförande. De väljs på ett år och sitter 1 juli till 30 juni nästkommande år.

Presidiet väljs av Lus ting som är Lus högsta beslutande organ. På ett ”vanligt” ting har kårerna en röst per kår. På ett valting har kårerna en röst per tusende helårsstudent och kår. Största kåren är Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola (TLTH) med sina sju mandat och minst är Studentkåren vid konstnärliga fakulteten i Malmö (SKFM) med ett mandat. Ett mandat måste motsvaras av en fysisk person som är närvarande på tinget.

Jobbet som presidial
Något förenklat består jobbet av att vara studenternas representant mot universitetet och agera språkrör för studentkårerna. Konkret innebär detta att sitta med i olika grupper och styrelser i universitetets ledning, koordinera kårsamarbetet och andra samarbeten i Lunds studentvärld samt delta i ceremoniella sammanhang.

Daniel Kraft, Lus vice ordförande 2017 – 2018, menar att för en student kan deras arbete uppfattas som långt i från det som sker i föreläsningssalarna. Men att det samtidigt berör alla som sitter i just de salarna. Han ger ett konkret exempel:

– Detta året har jag suttit med som studenternas representant i utbildningsnämndens presidium. Där har jag bland annat varit med när universitetet köpt in program som ska användas för digital examination, säger Daniel Kraft och fortsätter:

– Ett annat exempel är att jag suttit med i den arbetsgrupp som arbetat med att revidera rättighetslistan för studenter.

Valet av LUS presidium verksamhetsåret 2018 – 2019 sker på valtinget nästa vecka den 27 mars. Tinget är offentligt, om man under mötets gång inte beslutar annorlunda.

Medlemmskårer i LUS

Lunds doktorandkår
Lundaekonomernas Studentkår
Humanistiska och Teologiska Studentkåren
Juridiska Föreningen
Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten i Malmö
Teknologkåren vid LTH
Corpus Medicum
Lunds naturvetarkår
Samhällsvetarkåren

Mer information om LUS organisation, stadgar och medlemmskårer hittar du på deras hemsida.

You may also like

Kvinnor dominerar kårer och nationer

En undersökning som Lundagård har gjort visar att