Q: Kristoffer Bengtsson (SSK)

- in Q

Denne latinstudent får det att rycka i åtskilliga av Q:s klassiskt skolade neuroner! Han har tidigare synts som prokurator social på Sydskånska nationen och är nu avgående inom Terminsräkningsföreningen.

Q har fått nys om att denne unge herre, föredömligt och envetet, brukar recitera de gamla romarna när situationen så kräver, samt har förärats en egen sång, där någon slags back-stabbing spås inträffa… Således en bildad yngling med svart bälte i både karate och latin samt (enligt säkra källor) en förkärlek för att äta välling i stället för mat. Q bidrar härmed till den växande samlingen av omkväden…

Qkvad:

Quo vadis, Kristoffer — mot Trelleborg?

Du sörjer förstås dess små gator och torg

— men misströsta ej!

Romerska tal, latinska begrepp och kommunistideal är ju ett framgångsrecept av rang!

Pergite, Kristoffer, på din odyssé!

Men kan man nu ”lita på Kristoffer B”,

denne svartbältes-Brutus?

Social prokurator med Joylent-figur

lär sköta framtidens uppdrag med bravur

Quidquid latine dictum sit, altum videtur!