Studentafton med internationell utblick

- in Nyheter

Utrikesminister Margot Wallström gästade under måndagskvällen Studentafton för att ge sin syn på flera aktuella utrikespolitiska frågor. Kvällen kom att genomsyras av ministerns kamp för jämställdhet, där hon anser att Sverige med en feministisk utrikespolitik gör ett viktigt arbete i världen.

Margot Wallström (S) inledde sin politiska bana som riksdagsledamot 1979, för att sedan inneha poster som EU-kommissionär, kulturminister och socialminister.

Kvällens Studentafton började med att utrikesministern ställde sig upp för att hålla ett anförande inför det hundratalet åskådare som hade tagit sig till Grand Hotel. Margot Wallström förklarade att det kändes nostalgiskt att vara tillbaka i Lund och att det som hade inträffat sedan hon senast var på besök var att hon hade blivit farmor.

Foto: Poiesh Soudagar

Ministerns anförande handlade om vilken sorts värld som hennes barnbarn kommer att växa upp i, en värld som hon beskrev som både hemsk och underbar på samma gång. Hon nämnde exempelvis klimatförändringarna och den ökade militära upprustningen som stora frågor inför framtiden. Wallström framförde sin syn på vad Sverige kan bidra med för att göra världen bättre, och nämnde regeringens feministiska utrikespolitik och att Sverige nu har fått en plats i FN:s säkerhetsråd som ett viktigt led i ett sådant arbete.

Efter anförandet följde ett modererat samtal, där utrikesministern bland annat fick analysera det utrikespolitiska läget. Ett återkommande tema var kriget i Syrien och situationen i Mellanöstern. Även händelseutvecklingen på den koreanska halvön diskuterades.

Kvinnorättsfrågorna är centrala i Margot Wallströms politiska gärning. Enligt ministern arbetar hon för att göra världen mer jämställd genom regeringens feministiska utrikespolitik, och med den åsyftas bland annat kvinnors rätt till utbildning, att inte bli bortgifta, och att ens få finnas till. Hon ser bristande jämlikhet som ett hot mot demokratin. Som exempel nämndes konflikten i Kongo-Kinshasa, där kvinnor bland annat utsätts för sexuellt våld.

Något som publiken uppskattade var när Margot Wallström hälsade från säkerhetsrådet som nyligen var på besök i Lund. Hon nämnde hur Storbritanniens representant blev överlycklig över att ha fått en serenad.

Foto: Poiesh Soudagar

Ett annat ämne som diskuterades handlade om det kommande mötet mellan Donald Trump och Kim Jong-Un i Singapore och där svarade Margot Wallström att hon hoppas att det blir ett bra möte, och hon dementerade även uppgifterna om att Sverige hade varit aktuellt som mötesplats.

Därefter följde en frågestund för publiken. Förutom en fråga kring miljöarbetet, där Wallström hoppades på ett större internationellt samarbete eftersom att ”miljöförstöring inte följer några landgränser”, fick hon även ett spörsmål om hur USA:s kontroversiella flytt av sin ambassad till Jerusalem kommer att påverka regionen.
– Vi är väldigt oroliga, det är ingen klok åtgärd, svarade utrikesministern.

Foto: Poiesh Soudagar

Margot Wallström tillfrågades även om Sveriges roll i relationen mellan Syd- och Nordkorea och där framkom det att hon har väldigt bra kontakt med Sydkoreas motpart eftersom de tidigare har arbetat tillsammans.

Ytterligare ett spörsmål gällde förtroendet för medier, och varför det verkar som att många inte litar på så kallade ”gammelmedier”. Utrikesministern tyckte att det var svårt att svara på men ansåg samtidigt att den typen av medier är bättre att hålla sig till, då ”klickjournalistik ofta kan bli mer skruvat”.  När det gäller sociala medier så anser Margot Wallström att det ofta frestar till att ta fram det värsta ur en.

En fråga som drog en del skrattsalvor från publiken gällde vad utrikesministern tror att Vladimir Putin helst ser för valresultat i Sverige till hösten.
– Jag vill inte gissa vad Putin tänker, svarade Margot Wallström, men blev genast mer allvarlig när hon konstaterade att trollfabrikerna på nätet är i gång och att de har en övergripande antieuropeisk dagordning.

Margot Wallströms tips till unga studerande är att tro på sig själva.
– Läs böcker och använd er fantasi till att lära er om världen, sa hon.

När utrikesministern avslutningsvis tillfrågades vilken drömgäst hon hade till ett framtida Studentafton svarade hon Michelle Obama, till publikens stora jubel.