Valdebatt med knapert studentfokus

- in Nyheter

Under tisdagskvällen fylldes Stadshallens alla stolar när toppnamn från Lunds fullmäktigepartier kom för att diskutera kommunens framtid.

Det var en hög medelålder på publiken som under tisdagskvällen tog sig till Stadshallen för att lyssna på valdebatten anordnad av Sydsvenskan. På plats att dela ut ordet var Görel Svahn tillsammans Alexander Kuprijanko, från tidningens Lundaredaktion. Där för att debattera var 10 av kommunens toppolitiker.

Debattens inledande fråga gav inga entydiga svar, hur ser Lund ut om 10 år?

10 000 – 15 000 nya bostäder och landets bästa centralstation var framtidsvisioner från Socialdemokraternas representant Anders Almgren. Huvudmotståndaren Moderaternas Christer Wallin tryckte istället på förslag som en ansvarsfull och måttfull inflationstakt avseende investeringar. Det kanske mest flagranta lovordet kom dock från Liberalernas utsände, Philip Sandberg:

– År 2028 är Lund Norra Europas Silicon Valley.

Klimatet
Enligt den valundersökning som Lundagård tidigare publicerat är klimatet studenternas högst prioriterade fråga. Partiernas klimatförslag pekade åt olika håll, men med satsning på cyklister och ökad kollektivtrafik som gemensam nämnare. Framtidsvisionen från Miljöpartiet, som har relativt hög klimatbudget, innehöll förslag för att minska flygresandet och förenkla tågtrafiken genom ny stambana mellan Lund och Hässleholm och nattåg till kontinenten. För att handskas med framtida temperaturhöjningar och väderfenomen vill partiet även plantera en stor mängd träd i Lund, som ska fungera svalkande och skydda mot regn. Vänsterpartiets Hanna Gunnarsson och FI:s Maja Grubelic enades som att köttkonsumtionen måste ersättas med en vegetabilisk norm inom skolorna.

Bostadsbristen
Ett annat ämne som kortlivat debatterades var bostadsbristen för studenter. Hans-Olof Andersson (SD) menar att kommunen bör ge riktade markanvisningar till de som vill bygga studentbostäder. Maja Grubelic (FI) föreslog istället fler bostäder, men som inte är låsta till studenter utan kan fungera som bostad även åt barnfamiljer.

Svagt studentfokus
Trots universitetets närmare 40 0000 studenter, vilket utgör närmre en tredjedel av kommunens befolkning, var studenternas fokus svårt att hitta. Jämställdhet, integration och migration, bland studenterna viktiga frågor, debatterades inte vidare under kvällen. Ämnen som fick plats på agendan var istället barngrupper i förskolan, söktrycket till kommunens gymnasieskolor, nedläggningen av biblioteket i Nöbbelöv och byggandet av ett 35-våningshöghus i Brunnshög. För den som planerar att stanna i Lund efter studietiden fanns, med andra ord, ett och annat intressant att ta med sig.

Debatterade politiker under kvällen:
Anders Almgren (S), Christer Wallin (M), Karin Svensson Smith (MP), Philip Sandberg (L), Hanna Gunnarsson (V), Hans-Olof Andersson (SD), Börje Hed, (FNL), Inga Kerstin Eriksson (C), Maja Grubelic, (Fi) och Hedvig Åkesson (KD).