Lus får förstärkt kansli

- in Nyheter

Under onsdagens ting togs beslutet att förstärka Lunds universitets studentkårers (Lus) kansli. Tinget beslutade att involvera samt arvodera ytterligare två personer under sex veckor. Med detta hoppas Lus presidium och styrelse föregå med gott exempel för ett hållbart studentengagemang.

Anledningen till att Lus kansli nu ska få förstärkning i sex veckor är att Lus ordförande Christina Abdulahad ska gå ner till halvtid på grund av personliga skäl.

– Vi har en historia av att det är flera inom våra organisationer som sjukskriver sig. Jag är inte sjukskriven än, men jag har sett varningssignaler. Då är det viktigt för min egen skull och för Lus att vi kan stanna upp så att vi inte hamnar där, säger Christina Abdulahad.

Hon berättar att Lus länge har lyft att den psykisk ohälsan bland studenter och de som är studentengagerade är stor. Kårheltidare tenderar att falla mellan stolarna eftersom Studenthälsan främst finns till för studenter och studierelaterade problem. Man är heller inte anställd och täcks således inte av universitetets företagshälsovård.

– Jag är inte den första, och inte den sista som mår dåligt på grund av olika omständigheter. Det måste finnas utrymme att hantera det privata livet. Som våra poster ser ut i dag så är vår bägare konstant full och då finns inte det utrymmet. När jag får mer energi måste vi se över våra poster, strukturerna och skyddsnätet runtomkring, säger Christina Abdulahad.

Det är Lus styrelse som jobbar med Lus presidiums arbetsmiljöfrågor och det är styrelsen som tagit fram denna åtgärd.

– Vi likställer inte detta med en sjukskrivning utan detta är preventivt arbete. Detta är en snabb och konkret helhetslösning, säger David Borgenstam som sitter som ledamot i Lus styrelse.

Han menar att man inom Lunds heltidarvärld jobbar väldigt hårt och att det är viktigt att erkänna när det blir tungt. Lundagård har tidigare rapporterat om heltidsarvoderades höga arbetsbelastning och utbrändhet. Genom att ta detta beslut hoppas David Borgenstam att Lus föregår med gott exempel.

– Om Lus inte arbetar på ett hållbart sätt så sätter det en kultur och en standard som är ohälsosam, säger David Borgenstam.

Däremot så medger han att de behöver se över processen för vad som gäller för sjukskrivningar bland Lus-heltidare.

– Vi måste arbeta på detta och det kan vara bra att ha en krisplan för framtiden. I den kårsektion jag satt som heltidare i fanns ingen chans att ta in extra hjälp om det skulle behövas, säger David Borgenstam.

Alexander Nymark, Lus vice ordförande, menar att man har börjat kolla på om man borde budgetera för liknande situationer i framtiden.

– Detta blir ett sätt att förbereda oss organisatoriskt och ekonomiskt. Det är ett sätt att motverka kulturen med överarbetade heltidare, säger han.

Det är Björn Sanders och Jack Senften som ska involveras i kansliets arbete. Eftersom de satt som ordförande respektive vice ordförande för Lus verksamhetsåret 2016/2017 är de väl förankrade i organisationen. De kommer stötta upp Lus kansli med administrativa uppgifter fram till den 23 december.

Tillsammans med Lus vice ordförande Alexander Nymark kommer Christina Abdulahad sköta de representativa uppgifterna som åligger Lus presidium.

För arbetet kommer Björn Sanders och Jack Senften timarvodering. Tillsammans får de jobba max 20 timmar per vecka. Lus ordförande behåller full arvodering. Detta innebär att Lus budgetpost för arvodering kommer övertrasseras. Men enligt Alexander Nymark hade det kostat mer om man inte jobbade preventivt på detta sättet.

– Det rör sig inte om några förmögenheter. Det rör sig cirka om 20 000 kronor. Men en eventuell framtida sjukskrivning skulle kostat oss mer. Om inte ekonomiskt så i alla fall i studentinflytande, säger Alexander Nymark.

Kårerna har under processen varit inblandade och kontinuerligt uppdaterade via ordförande kollegiet som har möte varje fredag. Det är också under ordförandekollegiets möte i dag som Lus ordförande ska presentera en lista på de uppgifter som Björn Sanders och Jack Senften kommer att sköta å presidiets vägar.