DEBATT: Satsa på AF-borgen

- in Debatt
@Lundagård

I dag är det dags för kommunstyrelsen i Lund att fatta beslut om stöd till AF-borgen. Det är därmed upp till bevis för Lundakvintetten att visa att de står upp för den avsiktsförklaring som Lunds kommun har med studentlivet. Det skriver de Socialdemokratiska kommunpolitikerna Anders Almgren och Fanny Johansson i en debattartikel.

Det är många som förknippar sin studietid med AF-borgen. Oavsett om det varit fester, studentaftnar eller tentaplugg så är det många lundastudenter som spenderat otaliga timmar i AF-borgen. Att vara ett nav för Sveriges bästa studentliv sliter och därför har nu ett stort renoveringsprojekt startats av Akademiska förening. Med en ny scen, ökad tillgänglighet och ökad säkerhet som några av sakerna ska AF-borgen snart börja byggas om. Det är många både privatpersoner, företag och andra organisationer som varit med för att möjliggöra renoveringen. Nu är det dags för Lunds kommun att göra detsamma.

Redan i våras låg det en ansökning från Akademiska föreningen på kommunstyrelsens bord. Totalt har Akademiska föreningen bett Lunds kommun om 6 miljoner kronor som ett bidrag för att kunna genomföra renoveringen. Det är samma summa som Lunds universitet har valt att stötta med. Totalt kommer renoveringen att kosta Akademiska föreningen över 80 miljoner kronor.

Under den förra mandatperioden arbetade vi socialdemokrater aktivt med att stärka samarbetet med både universitet och studentlivet.

När denna fråga väcktes gav vi socialdemokrater vårt fulla stöd. Tyvärr valde de borgerliga partierna att tillsammans med Sverigedemokraterna då att avslå ansökan. Men efter förnyade och positiva samtal med företrädare för de borgerliga partierna valde vi socialdemokrater tillsammans med Miljöpartiet att väcka ärendet igen. Det fanns då en tydlig öppning för att kommunstyrelsen skulle ändra sitt beslut. Så i dag är det dags igen för kommunstyrelsen att fatta beslut om stöd till AF-borgen.

Under den förra mandatperioden arbetade vi socialdemokrater aktivt med att stärka samarbetet med både universitet och studentlivet. Gemensamma avsiktsförklaringar har skrivits på för att tydliggöra vikten av dessa samarbeten. I avsiktsförklaringen med Akademiska föreningen, Lunds universitets studentkårer och Kuratorskollegiet har kommunen skrivit under på att kommunen på såväl lång som kort sikt ska bidra till att stärka studentlivet. Genom att bidra till renoveringen av AF-borgen skulle kommunen göra just det. Bidra till att, på såväl lång som kort sikt, stärka studentlivet. En fungerande AF-borg är ett måste för Lunds studentliv. Det är märkligt om det borgerliga minoritetsstyret inte vill leva upp till detta.

Dessutom har Lunds kommun aldrig någonsin tidigare gjort denna typ av satsning på studentlivet. Det kan tyckas vara ett argument mot att bidra till AF-borgens utveckling. Men för oss är det ett argument för att göra det. Det är på tiden att kommunen är med och bidrar. Att universitetet och studentlivet bidrar till kommunens attraktionskraft är för många av oss en självklarhet. Lunds universitet och dess studentliv har i över 350 år bidragit till att sätta Lund på kartan, varit grunden för vår starka innovationsmiljö och att stärka Lund som kulturstad inte minst med Skissernas museum och det Historiska museet. Därför har kommunen närmast en skyldighet att när studentlivet behöver denna typ av stöd att ställa upp tillbaka.

Så nu är det upp till bevis för hur den så kallade Lundakvintetten, bestående av Moderaterna, Liberalerna, FörNyaLund, Centerpartiet och Kristdemokraterna, att visa att de står upp för den avsiktsförklaring Lunds kommun har med studentlivet. Men än mer är det upp till bevis för hur de tänker värdesätta studentlivet de kommande fyra åren.

 

Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Fanny Johansson (S), oppositionsråd

Detta är en debattartikel i Lundagård. Skribenterna svarar för åsikter i artikeln.