En ny typ av sexuell frigörelse

- in Nyheter

“I will not be judged by you or society. I will wear whatever and blow whomever I want as long as I can breathe and kneel”, proklamerar Samantha Jones. Det är snart millenniumskifte och Sex and the City har banat väg för kvinnlig njutning inom populärkultur.

Den moderna synen på kvinnors sexuella lust har mycket att tacka serien för. I nattlivets epicentrum Manhattan bryter Samantha, Carrie, Miranda och Charlotte många förlegade fördomar genom att öppet och oförlåtande njuta av sex. Den sexuella frigörelsen blev i serien förknippad med att som kvinna kunna ligga både obehindrat och från samhället okommenterat.

Men trots att serien innehåller ett varierat älskande finns vissa delar som utelämnats inom ramen för sexuell frihet. Inte minst saknas en representation av motsatsen till en blomstrande sexdrift. Att inte känna sexuell attraktion eller intresse av sex går under begreppet ”asexualitet”.

I en brittisk studie från 2004 angav 1 procent av befolkningen att de identifierar sig som asexuella. Under hösten har såväl asexualitet som sexnormen i allmänhet diskuterats flitigt i svensk media, bland annat citerar DN:s kulturskribent Greta Thurfjell psykoterapeuten Esther Perel, som utpekar ett skifte vad gäller sexnormen: ”Förr i tiden skämdes man om man hade sex. I dag skäms man om man inte har sex.”. I en annan intervju menar Karli Cerankowski, professor i genusstudier, att det skapats ett tabu kring asexualitet sedan den sexuella revolutionen, eftersom många ser en motsättning mellan läggningen och idén om att vara fri.

Och kanske är det inte så konstigt, om definitionen av sexuell frihet enbart går i linje med den Samantha Jones förespråkar. Men i sviterna av metoo och samtyckeslag är det väl ändå dags att erkänna ett alternativ till sexlustens outmanade norm?

Det tål att påminnas om den sexuella frigörelsens egentliga innebörd, som i grund och botten handlar om att få leva enligt sina egna sexuella preferenser, oavsett om dessa innefattar ett sexliv eller inte. Med andra ord handlar det om att obehindrat och okommenterat få ligga, eller inte ligga, utan att som Samantha Jones hade sagt: ”be judged by you or society”.