Minskat stöd för Historiska museet

- in Nyheter

Region Skåne minskar stödet till Historiska museet från 1,2 miljoner kronor till 400 000. Det rapporterar Sydsvenskan.

Region Skåne har i flera år gett bidrag på 1,2 miljoner till Historiska museet i Lund. Nu minskas summan till 400 000. Enligt Maria Tsakiris, enhetschef på Region Skånes kulturförvaltning, är minskningen ett principiellt beslut.

– Historiska museet har verksamhetsbidrag på villkor att arbeta med vetenskapspedagogisk verksamhet riktad till barn och unga. Den delen vi reducerar ska ses som en precisering. Samlingsförvaltning och fyndhantering ska finansieras med statliga medel. Det är en diskussion Historiska museet får ta med Historiska museet i Stockholm och Lunds universitet som är huvudman för verksamheten, säger Maria Tsakiris till Sydsvenskan.

Men enligt Sydsvenskans rapportering har universitetet inga extrapengar som kan ersätta de förlorade bidragen.

– Tyvärr så måste det nog bli neddragningar, säger Bo Ahrén, vice rektor vid Lunds universitet.

Museichefen för Historiska museet Per Karsten menar att det minskande bidraget kan få allvarliga konsekvenser.

– För det första är det ett bedrövligt, svårförståeligt och i viss mån klandervärt beslut som Region Skåne fattat. Exakt vilka konsekvenserna blir är oklart. Vi ska ha ett möte med Lunds universitets vicerektor under onsdagen och diskutera mer ingående, säger han till Sydsvenskan.