Studenter i upprop för ett klimatsmartare universitet

- in Nyheter

Lunds universitet bedriver klimatforskning som pekar på att vi kraftigt måste reducera vår miljöpåverkan för att rädda klimatet. Studenter anser att universitet inte lever som det lär, och arrangerar nu ett upprop för att mana till förändring.

Forskning visar på att vi drastiskt måste minska våra klimatutsläpp för att nå Parisavtalets mål. I en debattartikel i Dagens Nyheter menar 18 forskare att universiteten, där forskningen bedrivs, måste ligga i framkant av omställningen. Detta anser också Klimatstudenterna i Lund, som tillsammans med Lunds universitets studentkårer (Lus) och studentlivets hållbarhetsorganisationer har startat ett klimatupprop. De vill visa för Lunds universitets ledning att studenterna kräver att universitetet tar ansvar när det gäller hållbarhetsfrågor.

Hanna Hasselqvist, Freddy Larsson ,Wilhelm Wanecek och Anny Bernholtz är engagerade i Klimatstudenterna och organiserade under måndagen ett informationsmöte om klimatuppropet. Drygt ett hundratal studenter infann sig i Lux aula för mötet.

– Vi producerar vetenskap här på universitetet. Universitet blir förlegat om vi inte agerar på denna forskning och lyssnar till studenternas röst, säger Freddy Larsson.

Enligt information som presenterades under mötet stod flyget för 94 procent av universitetets reserelaterade utsläpp under 2017. Under året gjordes hela 16 000 flygresor – också för kortare resor inom landet. Detta vill Klimatstudenterna i Lund se en ändring på. De anser också att mat och fika som universitet erbjuder ska vara så hållbar som möjligt och att engångsprodukter ska debiteras med en kostnad.

Foto: Ellen Norman

I början av februari startar en digital namninsamling. Enbart studenter vid Lunds universitet kommer att kunna lämna sin signatur. Vid månadens slut ska sedan Klimatstudenterna tillsammans med Lus presentera namninsamlingen för universitetets ledning.

– Klimatuppropet kommer med konkreta åtgärder som universitetet kan genomföra redan i dag för att minska sin miljöpåverkan. Målet med uppropet är att Lunds universitet ska agera starkt för att halvera sina utsläpp på fyra år och därmed leva som de lär. Vi vill också se att Lunds universitet stödjer och utvecklar det hållbarhetsarbete som redan pågår, säger Freddy Larsson.

Klimatstudenterna är en rörelse som grundades i november 2018 i Uppsala. Rörelsen blev till en studentförening med medlemmar också i Göteborg, Stockholm och Lund.

Klimatuppropet listar konkreta åtgärder universitetet kan ta för att minska sina utsläpp, och är ett samarbete mellan Hållbart universitet och Fossil free Lund.