Studentbarometern visar – studenter mår dåligt men trivs ändå

- in Nyheter

Under onsdagen hölls en öppen dragning om Studentbarometern 2017, den universitetsövergripande enkätstudien som kartlagt studenters erfarenheter av utbildning och studiemiljö hos samtliga studenter på Lunds universitet (LU). Trots att resultaten visar att var tredje student vid något tillfälle har upplevt psykisk ohälsa trivs merparten av såväl svenska som internationella studenter.

Lokalen i Palaestra är halvfylld med drygt trettio personer när resultaten av Studentbarometern 2017 ska kommenteras av samtliga ansvariga parter. Ola Holmström från sektionen Kvalitet och utvärdering vid LU presenterar siffrorna från studien. Även Christina Abdulahad och Alexander Nymark, ordförande respektive vice ordförande för Lunds universitets studentkårer (Lus), samt prorektor Sylvia Schwaag Serger är på plats för att besvara eventuella frågor.

En öppen dragning av resultaten från studien hölls under onsdagen i Palaestra. Foto: Sharon Wong.

Enkätstudien berör bland annat trivsel, boende, studieklimat, psykiska hälsa och självstudier. Svarsfrekvensen var 28 procent med 5715 studenter som totalt medverkade i enkätundersökningen.

– Det gör att det finns väldigt mycket att analysera och bearbeta, beroende på vad vi vill belysa och vad som är intressant, säger Ola Holmström, som tillägger att de inte kunnat fokusera på alla möjliga aspekter i deras skrivna rapport.

Något som belyses i den rapport som skrivits utifrån enkätundersökningen, är den psykiska ohälsan hos studenterna. Var tredje student har någon gång under studietiden upplevt någon form av psykisk ohälsa. Högre andel av dessa är kvinnor, och studenter med funktionsnedsättning.

Orsaken till den psykiska ohälsan är oklar men Ola Holmström refererar bland annat till Folkhälsomyndihetens rapport om psykisk ohälsa bland högskole- och universitetstudenter, som även den visar att psykisk ohälsa är ett generellt problem som syns både i Sverige och internationellt.

Mer positiva resultat som presenteras är att trivseln på LU hos samtliga studenter oberoende av kön eller fakultet är mycket hög. Dessutom visar det sig att majoriteten som varit i kontakt med olika stödverksamheter som universitetet erbjuder, så som Pedagogiskt stöd, Studieverkstaden och Studenthälsan, har varit nöjda och fått hjälp.

Både Christina Abdulahad  och Sylvia Schwaag Serger kommenterar att resultaten som framkom i undersökningen inte har varit en jättestor överraskning. Sylvia Schwaag Serger tillägger att de kommer gå vidare genom att titta mer på orsakerna till de negativa resultaten och värdera vilka olika nivåer som problemen ska hanteras på.