Instagramkonto ska inspirera till utlandsstudier

- in Nyheter
Genom ett nystartat instagramkonto vill Lunds universitet (LU)  öka antalet studenter som tar tillvara på möjligheten att förlägga en del av sin studietid utomlands. Kontot drivs av fem studenter som alla varit på utbyte och är en del av en större satsning att öka andelen studenter som åker på utbytesstudier. För en knapp månad sedan startades Instagramkontot @Lund_University_Abroad i syfte att sprida information om och inspirera LU-studenter att åka utomlands. Kontot drivs av tidigare utbytesstudenter, nu deltidsanställda av LU som så kallade Utbytesambassadörer. De är anställda från och med denna termin, och är en ny del av den ökade informationsspridningen om vilka utlandsmöjligheter som finns vid LU. – Vi har märkt att studenter tar till sig mer information och inspiration från andra studenter än från oss anställda, säger Sara Westman, internationell koordinator på sektionen Externa relationer (ER) i vid LU. I dag utnyttjar cirka 21 procent av LU:s studenter möjligheten att studera utomlands enligt Richard Stenelo, Internationell chef på ER. – Men det kan variera mellan olika fakulteter. Vissa ligger redan på ungefär 30 procent, säger Richard Stenelo. I enlighet med regeringens Internationaliseringsutredning håller LU på att ta fram ett förslag om ökad internationalisering vid LU. I förslaget till LU:s handlingsplan diskuteras det att 25 procent av de studenter som tar examen år 2025 ska ha minst tre månaders utlandserfarenhet, detta i form av exempelvis praktik eller utbytesstudier. Cirka 1 300 LU-studenter åker årligen på utbytesstudier, vilket kan jämföras med ungefär 1 800 inkommande utbytesstudenter. De mest populära destinationerna för Lundastudenterna är USA, Australien, Kanada, Storbritannien och Singapore. –Många vill åka långt och till ett land där engelska talas, säger Richard Stenelo. Utbytesstudenter som studerar i Lund kommer främst från USA, Tyskland, Frankrike, Kanada och Storbritannien. – Obalansen mellan in- och utresande är som störst inom Europa, och vi arbetar för att denna ska minska, säger Richard Stenelo. Den nya satsningen är dels finansierad av Universitets- och högskolerådet, UHR, och dels av LU själv. – UHR har bidragit med pengar till att öka information om Erasmusstudier och Erasmuspraktik, och sedan har vi själva (LU, reds. anm.) lagt in egna pengar för att lyfta fokuset till hela världen, säger Sara Westman. Skälen att åka på utbyte kan för den enskilda studenten vara många enligt Sara Westman. – Det kan handla om att man vill utmana sig själv, lära sig ett nytt språk eller studera vid högt rankade universitet. Utlandserfarenhet kan också göra en mer attraktiv på arbetsmarknaden, säger Sara Westman. Internationalisering av universitetet medför ofta flygresor, vilket innebär en målkonflikt för universitetet som samtidigt ska leva upp till sina hållbarhetsmål. Nytt för i år är att studenter kan söka ett stipendium om cirka 2 000 kronor för tågresor till och från utlandsstudier inom Europa. – Vi uppmuntrar till att ta tåget när det går. Detta kan sökas av studenter som åker nu till hösten, säger Sara Westman.

You may also like

Quiz: Vilken student är du?

Det är lördag kväll, vad hittar du och