Ekonomihögskolan vid Lunds universitet tilldelas två av tre ackrediteringar

- in Nyheter

För första gången blir Ekonomihögskolan vid Lunds universitet ackrediterad med kvalitetsstämpeln AMBA. Endast ca 150 ekonomihögskolor världen över har tilldelats både AMBA- och EQUIS-ackreditering, som skolan också tilldelats på nytt.

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet tog under sommaren emot glädjebeskedet om två internationella ackrediteringar: AMBA och EQUIS. Det är första gången som Ekonomihögskolan får en AMBA-ackreditering, vilket är en kvalitetsstämpel som bland annat syftar till att upprätthålla internationella standarder. Detta skriver Ekonomihögskolan i ett pressmeddelande. 

Sedan 2001 har skolan varit ackrediterad med EQUIS och återackrediteras nu. Båda stämplarna gäller under 5 år, vilket är den maximala giltighetstiden. Enligt Fredrik Andersson, rektor vid Ekonomihögskolan, finns tre internationellt gångbara och erkända ackrediteringar för handelshögskolor. I Sverige har endast ekonomihögskolorna i Göteborg, Jönköping och Umeå ackrediterats med den tredje ackrediteringen, AACSB. 

En av ca 150 handelshögskolor
AMBA-ackrediteringen, som tillkännagavs under gårdagen, gör att Ekonomihögskolan i Lund numera tillhör de 1 procent av världens ekonomihögskolor som gjort sig förtjänta av båda kvalitetsstämplarna. Utmärkelsen gäller särskilt masterprogrammet i management, MiM. Bland annat skriver AMBA att Ekonomihögskolan vid Lunds universitet (LUSEM) erbjuder en välprofilerad och forskningsbaserad utbildning som är internationell och tvärvetenskaplig vilket banar väg för studenterna att nå nyckelpositioner på den globala arbetsmarknaden. 

Enligt Fredrik Andersson innebär ackrediteringarna två saker.
För det första är det kvitto på att vi bedriver verksamhet av hög kvalitet mot en högt satt internationell standard. Det andra är att det stärker oss utåt, det markerar att vi finns i internationellt toppskikt vilket spelar roll när vi söker samarbete med andra ekonomi- och handelshögskolor och när vi rekryterar studenter och medarbetare. 

Kommer fler att söka sig hit?

–Ja, ackrediteringar spelar roll både för studenter och medarbetare. Konkurrensen är hård såväl nationellt som internationellt. Alla bevis på att det vi gör håller hög kvalitet gör att vi kommer ett steg framåt i konkurrensen. Fler studenter hittar oss och fler stannar kvar, hela kedjan påverkas, säger Fredrik Andersson.

 

 

 

 

Fakta om AMBA och EQUIS:

AMBAThe Association of MBAs, med bas i London, syftar till att upprätthålla internationella standarder och främja innovation inom avancerade managmentutbildningar. För att erhålla en ackreditering måste programmet uppvisa hög standard inom utbildning, anställningsbarhet, lärande och karriärutveckling. Samverkan mellan studenter, alumner och arbetsgivare vägs också in. 

EQUIS European Quality Improvement System, med bas i Bryssel, är ett institutionellt ackrediteringssystem för universitet och högskolor inom business och management. För att erhålla en EQUIS-ackreditering måste skolan leva upp till internationella standarder avseende bland annat styrning, studenter, program, etik, forskning och hållbarhet. 

 

You may also like

Femdubblade tågresor bland universitetsanställda

Mellan 2018 och 2019 minskade Lunds universitet sina