Oviss framtid för evakuerade byggnader på Pålsjöäng

- in Nyheter
Området kring Pålsjöäng, som ligger intill LTH, är avspärrat tills vidare. Foto: Vendela Källmark

Råttinvasion, bristande sophantering och fuktskador är några av orsakerna till att Lunds universitet (LU) nyligen riktat en stämningsansökan mot det skandalomsusade företaget Prime Living AB och att 200 studentlägenheter på Pålsjöäng evakuerats. Vad som kommer att ske med de tomma byggnaderna är ännu oklart. 

Problemen med Pålsjöäng kulminerade i november 2018 då det blev dömt som icke brukbart av Miljönämnden. I samband med detta hävde LU bostäder hyresavtalet med Prime Living AB. Den siste boende evakuerades från boendet i februari i år.

Ulrika Verngren, sektionschef vid LU service, har varit delaktig i processen med att häva hyresavtalet med Prime Living samt formulera en stämningsansökan där universitetet hävdar att de har fordringar om 3,4 miljoner kronor.

Kryddburkar, gamla skor och annat skräp ligger kvar utanför en av lägenheterna. Foto: Vendela Källmark

Vad kommer att hända med byggnaderna nu?

– Det är svårt att säga vad som kommer att hända med byggnaderna nu. De står där de står och det är upp till Prime Living och Akademiska hus som äger marken, säger hon.

Susanne Malmgren är chef för Akademiska hus Studentbostäder.

– Vi har en tidsfrist med Prime Living som löper ut den 30 augusti. Om de inte lyckas rätta till bristerna med boendet innan den löper ut, måste Prime Living själva forsla bort paviljongerna, säger Susanne Malmgren.

Prime Livings VD, Lars Wikström, vill inte kommentera ärendet via ombud. Han hänvisar till det pressmeddelande som Prime Living publicerade på sin hemsida den 9 augusti: ”Prime Living bestrider att det förelegat grund för uppsägningen [av hyresavtalet med Lunds universitet, reds.anm.] och kommer nu bestrida kravet på hyresreduktion och skadestånd. Prime Living avser även att framföra motkrav gentemot LU på betydande belopp. Svaromål med genstämning förväntas inges till tingsrätten under september månad.”

 

 

Bakgrund: 

År 2012 placerades fem importerade moduler från södra Kina på Ole Römers väg 12, även kallat Pålsjöäng. Företaget som tillhandahöll den s.k. ”legotillverkningen” heter Prime Living AB. Dåvarande rektor Per Eriksson såg det som en lösning på den bristande boendesituationen för internationella studenter vid Lunds universitet.

Akademiska hus har haft ett arrendeavtal med Prime Living AB sedan 2012. Det vill säga att Akademiska hus har hyrt ut marken där de 200 lägenheterna står. LU bostäder har i sin tur hyrt boendet av Prime Living Lund AB.