F.d. studentlivstopp döms för våldtäkt

- in Nyheter

I våras åtalades en tidigare studentlivstopp vid Lunds universitet för våldtäkt mot en kvinna under novischperioden. Nu har domen meddelats. Mannen döms till två års fängelse.

I domen skriver Lunds tingsrätt att de finner det bevisat att målsäganden inte deltagit frivilligt i de sexuella handlingarna. Vidare anser domstolen att mannen, mot bakgrund av kvinnans agerande, måste ha insett det men ändå fortsatt. Därmed bedöms han ha haft uppsåt till gärningen och döms, mot sitt nekande, till två års fängelse för våldtäkt. Det är det grövsta brottet av åklagarens två åtalspunkter. Den andra åtalspunkten var oaktsam våldtäkt – en ny brottsrubricering som infördes genom sexualbrottsreformen år 2018.

Fredrik Kjellin, advokat vid Advokatgruppen Mikael Nilsson i Malmö, och även mannens försvarare, uttrycker besvikelse över domen.

– Vi är givetvis besvikna över domen. Min klient förnekar den påstådda gärningen och vi delar inte alls tingsrättens sätt att värdera bevisningen. Givetvis kommer min klient att överklaga domen, säger han.

Förutom ett långt fängelsestraff kan mannen även komma att förlora sin utbildningsplats. Rektor Torbjörn von Schantz har begärt avskiljning av mannen hos Högskolans avskiljandenämnd (HAN). Till dess att HAN fattat beslut får studenten inte fortsätta sin utbildning.

I avskiljandeansökan skriver rektorn bland annat att det föreligger en påtaglig risk för psykiskt lidande för den utsatta kvinnan som riskerar att råka på mannen i utbildningssammanhang. Det finns även en risk för en otrygg undervisningsmiljö för andra studenter.

Målsäganden och mannen är överens om händelseförloppet från den gemensamma sittningen till att de slagit följe hem. Sedan går deras berättelser isär. Enligt målsäganden gör mannen upprepade försök till samlag och sexuella närmanden under hela natten. Mannen menar däremot att de endast sovit.

Eftersom det saknas teknisk bevisning och direkta vittnen ställer tingsrätten parternas berättelser mot varandra och gör en trovärdighetsbedömning. Bland annat har berättelsernas tydlighet, längd, logik och detaljrikedom bedömts. Berättelserna måste även stödjas av övrig bevisning, så kallad stödbevisning.

I domen skriver tingsrätten att målsäganden ger ett trovärdigt uttryck och att hennes uppgifter är tillförlitliga. Den sammantagna stödbevisningen, bestående av vittnesmål och journalanteckningar, anses också tala för att det som målsäganden har berättat är riktigt.

Domstolen anser vidare att mannens förklaringar till de olika uppgifter som lagts fram i målet är mindre trovärdiga och sannolika. Hans berättelse anses vara motbevisad av den övriga utredningen. Därmed har domstolen lagt målsägandens berättelse till grund för sin bedömning.

Mannens försvarsadvokat delar inte denna bedömning.

– Enligt vår uppfattning är det inget som gör att målsägandens version ska ha företräde framför min klients. Vi menar tvärtemot att tingsrätten inte har tagit hänsyn till att det, som vi ser det, finns orimliga inslag i målsägandens berättelse. Bland annat ska händelsen ha utspelat sig under cirka sex timmar, utan att min klient ska ha sagt ett enda ord. Det framstår som fullständigt orimligt, berättar Fredrik Kjellin.

Tillsammans med sin försvarsadvokat har mannen överklagat domen till hovrätten. I första hand yrkas att åtalet ska ogillas på grund av otillräcklig bevisning och, i andra hand, att mannen ska dömas till en lindrigare påföljd mot bakgrund av konsekvenserna som en fällande dom innebär för honom.

Lundagård har sökt rektor Torbjörn von Schantz, men utan framgång.

 

FAKTA: Avskiljande vid allvarlig brottslighet

Högskolans avskiljandenämnd (HAN) är en myndighet som prövar frågor om avskiljande av studenter från högskoleutbildning. En student kan avskiljas från sin högskoleutbildning om personen lider av psykisk störning, missbrukar alkohol eller narkotika, eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet. Det krävs även att det föreligger en påtaglig risk att studenten kan komma att skada andra personer eller värdefull egendom under utbildningen.

HAN prövar cirka fyra till sex ärenden per år. En prövning görs endast efter anmälan från rektor vid universitet eller högskola. HAN har hittills haft fyra ärenden från Lunds universitet.

Källa: han.se/avskiljande-av-studenter