Ny inspektor på Göteborgs nation

- in Hallå där!, Nyheter

Med start från höstterminen heter Göteborgs nations inspektor numera Andreas Inghammar, docent vid Institutionen för handelsrätt. Inspektorn sitter i regel under en mandatperiod om 5 år, och installeras under den årliga Gustav Adolfs-balen som äger rum i november. 

På årsmötet i maj valde Göteborgs nation en ny inspektor, Andreas Inghammar, som klev på sitt uppdrag vid terminsstart. Andreas Inghammar är docent i handelsrätt vid Lunds universitet. På Gustav Adolfs-balen i november sker installationen av inspektorn, där den traditionella och ceremoniella överlämningen äger rum. 

Inspektorns roll är att vara ansiktet utåt för nationen, men även att övervaka nationen och främja dess intressen. Posten tillkom under 1600-talet för att hålla koll på studenterna, då försök att förbjuda nationslivet i Lund misslyckats. Inspektorn deltar i nationens festaktiviteter men håller även i nationsmöten. Enligt Enligt Oskar Ovrin, kurator på Göteborgs nation, är inspektorns roll även att se över det långsiktiga arbetet, med anledning av den långa mandatperioden. 

Processen med att välja ny inspektor inleds med att seniorskollegiet, som består av nationens styrelse tillsammans med kuratorn och 9-11 seniorer, intervjuar olika kandidater som de själva väljer ut. Därefter nomineras en kandidat till ett seniorsmöte där nomineringen fastslås. Den nominerade kandidaten röstas sedan för eller emot under nationsmötet, där alla nationsmedlemmar får delta. 

Enligt Oskar Ovrin valdes Andreas Inghammar för sin kompetens och sin passion för studentlivet.

–Han är väldigt mån om studentlivet och har en väldigt studentikos personlighet.

På Göteborgs hemsida uppges att endast två av nationens tidigare inspektörer varit kvinnor, Lotta Westerhäll (inspektor 1990 – 1996) och Catharina Svanborg (inspektor 2006 – 2008). Enligt Oskar Ovrin väljs inspektorn enbart på kompetensbasis. 

–Jag kan inte svara för hur man gjort tidigare. När vi valde nu valde vi på kompetens och vad vi som nation hade behov av. Andreas var klockren.

 

Hej Andreas Inghammar! Hur känns det att vara Göteborgs nations nya inspektor? 

–Det känns väldigt skojigt.

Vad tänker du att uppdraget inbegriper uppdraget?

Andreas Inghammar på sitt kontor vid Institutionen för handelsrätt.. Foto: Nina Morby

–Att vara den vuxna i rummet. Historiskt har det inneburit en kontrollfunktion mot studenterna för att undvika att det bara blir slagsmål, vansinne och fylla. Men den funktionen är borta nu eftersom nationen är väldigt välordnad med hårt arbetande och engagerade människor. Nu handlar det mer om att agera bollplank, en storebrorsfunktion. Sen innebär det också att vara lite trevlig på kalas och när man hälsar novischer välkomna.

Vad pluggade du som student?

–Jag pluggade ett år i Stockholm innan jag flyttade ned till Lund och började läsa juridik. Jag läste även lite psykologi, historia, rättssociologi och ekonomi utöver juridiken. Jag upplevde mig då som en fantastiskt mogen 18-åring, men i efterhand sörjer jag inte att jag tog några extra terminer innan jag blev färdig.

Vilken nation var du med i?

–Först Göteborgs, men den ansågs på den tiden vara lite snobbig. Där var jag med i en eller två terminer, sen gick jag med i Kalmars nation. Många i min korridor var med där.

Hur var du som student?

–Jag var väldigt engagerad i Studentsångarna, där la jag mina 20 timmar i veckan och i Kalmar nations kör.

Varför tror du valdes som inspektor? 

–Jag är ju göteborgare. Sen tror jag att de ville ha någon som är djupt förankrad i universitetet. Jag har ju jobbat här i nästan 20 år och varit prefekt på institutionen i sju år, så jag har ganska goda kunskaper kring hur universitetet fungerar. Sen tror jag det väger in att jag haft en fot med i studentlivet genom Studentsångarna, som gjort att jag förstår vad det innebär att jobba i en ideell verksamhet.

Vad tror du Oskar Ovrin, kurator på Göteborgs nation, menar med att du har en studentikos personlighet?

–Jag tror att han menade det på ett positivt sätt. Någon som kan sjunga O, gamla klang- och jubeltid! utan att tveka på när man ska ställa sig upp på filosof- och juristversen liksom.

Vilket är ditt bästa studentminne?

–Det viktigaste är inte något enskilt minne utan alla relationer som blev under den här tiden. Min fru träffade jag på Kalmars nations kör och merparten av de jag umgås med i dag är folk jag lärde känna som student.

Göteborgs nation anordnar lunch för alla studenter på vardagar. Vad hade du lagat för lunch om du fick hålla i den? 

–Om det hade varit en torsdag hade jag lagat ärtsoppa med pannkakor!

You may also like

Region Skåne: Inga indikatorer på att universitetsstarten lett till ökade fall i Lund

Medan Sverige verkar klara sig skonsamt undan, upplever