Fusket ökar – men inte i Lund

- in Nyheter

Antalet varnade och avstängda studenter för fusk ökar kraftigt i Sverige. Det visar en ny rapport från Universitetskanslerämbetet (UKÄ). Vid Lunds universitet ligger nivåerna på samma nivå som tidigare men handläggningstiderna är fortfarande långa.

År 2018 fälldes 1326 studenter i Sverige för fusk. Det är en ökning med 51 procent från år 2015. Det innebär att 0,45 procent av svenska helårsstudenter år 2018 har blivit fällda i disciplinnämnderna på universitet i Sverige.

Lunds universitet avviker från trenden av ökande fällningar, istället har nivån de senaste åren varit konstant. År 2018 fälldes 0,25 procent av studenterna, vilket motsvarar sammanlagt 64 studenter.

– Den vanligaste formen av fusk är olika former av plagiat, säger Nicolina Levander, jurist vid universitetsförvaltningen vid Lunds universitet.

När en student anmäls för fusk utreds anklagelserna av avdelningen Juridik vid sektionen Juridik och dokumenthantering på uppdrag av rektorn. Därefter tas fallet normalt sett upp i Disciplinnämnden. En stor andel av fallen leder till fällande domar. År 2018 var siffran 65 procent.

Handläggningstiderna i Lund är mellan 6–9 månader. Det har flera gångar kritiserats för att vara för långt. Juridiska avdelningen fick, för omkring ett och ett halvt år sedan, en ytterligare anställning på 20 procent. Om det har gett resultat i minskade handläggningstider kan dock ingen på Juridiska avdelningen svara på.

Under våren kommer Disciplinnämnden att sammanträda sju gånger. Det är en ökning från tidigare år.

– När väl ett ärende har hamnat i Disciplinnämnden kommer ett avgörande oftast mycket snabbt. säger Lehman Benson, studentrepresentant i Disciplinnämnden.

Enligt högskoleförordningen kan en avstängning utfärdas för som mest sex månader. Det är vanligare vid Lunds universitet att en avstängning är ungefär sex veckor. Anledningen är att det i praxis från förvaltningsdomstolarna successivt sänkts varefter Disciplinnämnderna har justerat påföljden.

– Handläggningstiderna nu är ganska långa. Vi har dock fått ökade resurser för att hantera disciplinärendena, säger Nicolina Levander, jurist vid Disciplinnämnden.