Östgöta nations bal firar 60 år

- in Nationer, Nyheter, Studentliv

I helgen arrangeras Östgöta nations årliga bal rum, Fest Filbyterium Lundense, för sextioende året i rad. Det firas genom att Östgöta nation utser två nya hedersledamöter. Lundagård träffade Malin Rickle, kurator på Östgöta nation, för att ställa några frågor om jubileet. 

Ordern Filbyterium Lundense initierades år 1959 i samband med invigningen av Östgöta nations hus som då precis hade renoverats. Enligt Malin Rickle, kurator på Östgöta nation, baseras ordernamnet på romansviten Folkungaträdet (1905) av författaren Verner von Heidenstam, där karaktären Folke Filbyter letar efter sin sonson. På Stora torget i Linköping finns en staty av samme man, som utgör motivet på Filbyterium Lundenses ordermedaljer. Sedan ordern initierades har den för varje år fortsatt växa, och fyller 60 år på lördag. Det firas med en stor bal på Grand Hotel i Lund. 

Filibyterium Lundenses ordermedalj föreställandes statyn av Folke Filbyter som letar efter sin sonson. Foto: Malin Rickle

Kvällen börjar med ett orderskapitel, vilket är en för allmänheten öppen ceremoni där medaljer delas ut. Enligt tradition sker detta genom att en ryttare rider in med sin häst, utklädd till Folke Filbyter. 

 –Tidigare red hästen hela vägen in i gillestugan för att  lämna över en säcken med medaljer, men det görs inte längre. Nu stannar hästen på innergården. 

Säcken ges sedan till övermarskalk Ilda Kahrimanovic och inspektorn på Östgöta nation, Carl-Henric Nilsson. De delar sedan ut medaljerna till alla nya ordermedlemmar samtidigt som en text läses upp. Ceremonin sker under akademiska former, förklarar Malin Rickle.

 –Medaljerna delas ut samtidigt som övermarskalken och inspektorn läser upp en text på latin, samma text som de skrev för 60 år sedan. Efter det är man officiellt invigd i Filbeteriumordern. 

Efteråt går alla balgäster i procession till Grand Hotel med ryttaren och fanbäraren i spetsen. För att fira att balen fyller 60 år kommer två nya hedersledamöter att installeras. I år går hedersutnämningarna till Stefan Sveningsson som är inspektor på Lunds nation och Pernilla Åsenlöf, inspektor på Östgöta nation i Uppsala. Under festen ska även nuvarande proinspektor Lotta Gröhn avtackas, efter att ha suttit i 16 år. 

Intresset för årets Fest Filbyterium Lundense var stort, och enligt Malin Rickle sålde biljetterna slut fort. Hon avslutar med att berätta om sina förväntningar på kvällen. 

 –Att det ska bli en bra fest! Att få träffa alla hedersledamöter och äldre som kommer tillbaka för balen. Och njuta av alla östgötars sällskap.