REPLIK: MUF har en sorglig syn på frihet

- in Debatt

Precis som vi ska värna medborgarens rätt att köpa alkohol måste vi även värna friheten för de tusentals svenskar som dagligen råkar illa ut av att människor i deras omgivning konsumerar alkohol, skriver Martin Pudaric, förbundsstyrelseledamot i Socialdemokratiska studentförbundet.

Samuel Jonsson skriver i sin debattartikel att Systembolaget ska avskaffas i syfte att värna individens frihet, en text som i mina ögon snarare framstår som ett förlöjligande av frihetsbegreppet än ett argument för monopolets avskaffande. Samuel Jonsson själv verkar inte ha reflekterat över huruvida ett avskaffande av systembolaget verkligen kommer att leda till en ökad valfrihet för alla individer, vilket speglas i avsaknaden av konkreta exempel mer än att individen ska ha rätt att köpa vin på söndagar. Inte nog med att Systembolaget erbjuder ett utbud av tiotusentals olika artiklar som en lokal Seven eleven-butik aldrig kommer kunna (eller vilja) matcha, faktum är dessutom att det statliga alkoholmonopolet bidrar till att hålla nere priserna på alkohol vilket möjliggör för fler människor att unna sig alkohol när de känner för det. Hur kommer det sig? Jo, systembolaget prissättning består nämligen av två faktorer, inköpspris på varan + alkoholskatt. Då verksamheten är statlig, och således skattefinansierad och icke-vinstdrivande, går en del av pengarna från alkoholskatten tillbaka in i verksamheten för att finansiera personalens löner etc. Vid en total avreglering så skulle ännu en komponent tillkomma i prissättningen, ett begrepp som moderaten Samuel Jonsson borde vara väl bekant med, nämligen vinst.

Förutsatt att alkoholskatten förblivit densamma hade en avreglering av Systembolaget således medfört att alkoholen blivit dyrare och att de med mindre pengar inte hade kunnat köpa alkohol i samma utsträckning, så vems frihet är det som MUF Skåne egentligen värnar? MUF:s återkommande attacker på Systembolaget bör ses som ännu ett uttryck för en politik som slår mot fattiga och syftar till att sätta mer i händerna på samhällets allra rikaste. I vassen lurar internationella alkoholkonglomerat redo att sko sig på Sveriges svaga, samma företag som i ett halvt århundrade saliverat åt tanken på att spräcka det alkoholmonopol som år efter år utses av svenskarna till Sveriges bästa serviceföretag.

Personligen anser jag dessutom att Samuel Jonsson missar den viktigaste poängen av alla, nämligen att konsumtion av alkohol inte är detsamma som att konsumera t.ex. ost eller en kebabrulle, vilket artikelförfattaren själv jämför det med. Med alkoholkonsumtion kommer även skyldigheter, som att inte utsätta andra i ens omgivning för inskränkningar i, exempelvis, deras rätt till frihet från sexuella trakasserier. Frihet är inte, och har aldrig varit, ett ensidigt begrepp utan innefattar såväl positiva friheter (frihet till/rätt till) som negativa friheter (frihet från). Precis som vi ska värna medborgarens rätt att köpa alkohol måste vi även värna friheten för de tusentals svenskar som dagligen råkar illa ut av att människor i deras omgivning konsumerar alkohol. Att MUF ensidigt fokuserar på den positiva friheten visar i bästa fall på att deras argumentation är ogenomtänkt, i värsta fall på en sorglig syn på frihet där begreppet endast innefattar samhällets elit.

Martin Pudaric

Förbundsstyrelseledamot Socialdemokratiska studentförbundet samt före detta ordförande för Lunds Socialdemokratiska Studentklubb (LSSK)