Slarv och dubbelbokning drabbar höstens spex

- in Nyheter

AF Borgens renovering har inneburit problem för flera spex. Orsaken är slarv, dubbelbokningar och missförstånd mellan Akademiska Hus och AF Borgen. Detta är den första delen i en artikeldublett där Lundsgård redogör för händelseförloppet.

På grund höstens renovering av AF Borgen har Lunds spex inte huserat i AF Borgens lokaler på Sandgatan 2, där de normalt tillbringar sina spexperioder. AF Borgens VD, Stina Åkesson, började i början av 2019 att kolla på andra lokal-alternativ för spexen.

– Vi jobbade väldigt länge med att hitta en bra lösning där spexen skulle kunna vara under renoveringsperioden och kontaktade bland annat Akademiska Hus, säger Stina Åkesson till Lundagård.

Akademiska Hus är hyresvärd till flera lokaler som universitetet hyr. Efter kontakt mellan AF Borgen och Akademiska Hus slöts ett avtal, som innebar att AF Borgen från och med 1 mars 2019 fick hyra lokaler i byggnaden KC4 på Kemicentrum. Nu skulle spexen kunna jobba ostört, trodde Stina Åkesson.

Spexen skulle under renoveringen på AF Borgen vara på Kemicentrum. Så blev det inte, efter att Akademiska Hus dubbelbokat lokalerna. Foto: Louise Lennartsson.

Så blev det inte. Med start under hösten 2019 ska maskinhuset på Lunds tekniska högskola (LTH) byggas om och maskinhusets medarbetare evakueras till fastigheten KC4 – samma fastighet som AF Borgen från och med i mars 2019 hyrde för att inhysa spexen.

– Tanken var att AF Borgen skulle vara i lokalen på KC4 fram till dess att lokalen skulle genomgå ombyggnationer för maskinhusets evakuering. Men tidsplanen för att påbörja iordningställandet av maskinhusets evakuering tidigarelades och vi behövde därför lokalerna på KC4, säger Anna Rosling Wendt, fastighetschef på Akademiska Hus.

AF Borgen och spexen flyttades till den intilliggande byggnaden KC3 som också ägs av Akademiska Hus. Lokalen i KC3 renoverades och ett kök sattes in.

– Våra medarbetare hade sett att lokalerna i byggnaden KC3 stod tomma. I dialog med AF Borgen flyttade vi spexen dit, säger Anna Rosling Wendt.

Den 14 september började Jesperspexet sin spexperiod i lokalerna i KC3. Men lyckan blev kortvarig – när de kom till lokalen den 17 oktober var kortläsaren avstängd. ”En dag när vi kom till KC kunde vi inte komma in så vi fick gå hem”, skriver en Jesperspexare till Lundagård.

Den 17 oktober spreds ett meddelande bland Jesperspexarna som sade att de måste vara ute ur lokalen omedelbart.

– Vi blev uppmärksammade av Lunds universitet på att vi erbjudit AF Borgen en lokalyta som redan var uthyrd. Det är synnerligen beklagligt att vi gjorde detta misstaget, men vi försökte direkt därefter att hitta bra lösningar för AF Borgen, säger Anna Rosling Wendt, som menar att Akademiska Hus, efter omständigheterna, hanterat situationen väl.

Jesperspexet ombads att omedelbart flytta ut sina grejer från lokalerna i KC3. Dagen efter flyttade de, enligt plan, till lokaler i Landskrona. Men Boelspexarna, som en knapp vecka senare skulle börja sin spexperiod, stod nu utan lokal. Stina Åkesson på AF Borgen började genast att leta nya lokaler.

Det pågår nu dialog mellan AF Borgen och Akademiska Hus om eventuella flyttkostnader till följd av Akademiska Hus dubbelbokning.