Stora kostnader drabbar utbytesstudenter

- in Nyheter

För sju lundastudenter skulle utbytet vid UC Berkeley komma att stå dem dyrt. På grund av en nekad försäkring blir de tvungna att betala en oväntad avgift på drygt 16 000 kronor – per termin. 

Uppdatering 191107 17:43: Texten har tillfogats en rättelse.

Allt börjar med att sju studenter får ett besked om att de blivit antagna till utbytesstudier vid UC Berkeley, i Kalifornien USA. Inför utbytet behöver de en sjukförsäkring, och får från UCEAP-kontoret (University of California Education Abroad Program) i Lund information om att de antingen kan betala UC Berkeleys egen försäkring, SHIP,  alternativt ansöka om att slippa betala denna genom att den göra en så kallad waiving, och istället använda Kammarkollegiets kostnadsfria försäkring.

Studenterna väljer det senare alternativet, eftersom UC Berkeleys egen försäkring kostar ca 16 000 svenska kronor per termin. I ett mail som Lundagård tagit del av uppger de att de fått information om att tidigare års studenter lyckats waivea SHIP med KK:s försäkring, och att de blivit rekommenderade att göra så av UCEAP-kontoret.

Försöket med att waiva SHIP lyckas till en början, men väl på plats i Berkeley blir en av ansökningarna granskad och nekad, varpå en avgift på 1,643 dollar (ca 16 000 kr) dyker upp i personens skolportal. Ett par veckor senare får samtliga sju LU-studenter samma besked. Lundagård har pratat med en av studenterna, som vill vara anonym.

– Först och främst blev jag otroligt arg och frustrerad, hela utbytet har marknadsförts som att det ska vara gratis och väldigt mycket billigare än vad det kostar att plugga i USA annars eftersom LU betalar deras skolavgift. Men nu sitter vi här med en fet summa pengar som vi måste betala.

Studenternas upprördhet bottnar i en, som de kallar, informationsmiss från UCEAP om att KK:s försäkring inte uppfyller UC Berkeleys krav. Linus Lärka Stjernström, verksamhetsansvarig på UC Study Center i Lund, dementerar anklagelsen.

– Vi har informerat studenterna om möjligheten att ansöka om att undantas kravet [waiva, reds. anm] att teckna UC Berkeleys egen försäkring SHIP, men vi har också varit tydliga med att UC Berkeley är väldigt restriktiva i sina bedömningar.

Beslut kring försäkringsärenden kan variera terminsvis, vilket gäller för samtliga inresande utbytesstudenter till UC Berkeley. Eftersom varje ansökan om att waiva SHIP hanteras individuellt av UC Berkeley, samt att det råder strikt sekretess kring deras försäkringsärenden, har UCEAP-kontoret i Lund varken någon möjlighet att föra statistik kring hur många studenter som nekas sin waiving-ansökan eller möjlighet att ge några förhandsbesked, menar Linus Lärka Stjernström.

I mailkonversationen uppger studenterna att de pratat med andra LU studenter som lyckats waiva SHIP med en annan försäkring, till en kostnad på 1 000 dollar för hela året. Ansökningsperioden för att waiva SHIP har dock passerat och de drabbade studenterna blir istället tvungna att betala en summa på 16 000 kronor, och ytterligare 16 000 för nästkommande termin. Beskedet har fått stora konsekvenser för studenterna.

– Jag hade sparat pengar för att ha här och leva på eftersom CSN inte täcker hela kostnaden, nu går allt till försäkringen. Antingen kommer jag behöva låna pengar från mina föräldrar eller från någon närstående för att över huvud taget gå runt. Det här har satt oss alla i stora ekonomiska problem, vissa har pratat om att avbryta utbytet.

Linus Lärka Stjernström beklagar händelsen, men är inte förvånad.

– Jag förstår att det blir en besvikelse när man måste betala försäkringen. Men detta är inget exceptionellt, det förekommer att universitet världen över kräver att studenter har universitetets egen försäkring och det är det enskilda universitetet som beslutar i frågan.

Rättelse: Tidigare uppgavs felaktigt Kuratorskollegiet ha en kostnadsfri försäkring, detta har nu ändrats till Kammarkollegiet.